Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2006

Globala mönster vid fågelinfluensa hos vilda fåglar kartlagt

I en artikel i den mycket ansedda vetenskapliga tidskriften Science, har en grupp svenska forskare vid Högskolan i Kalmar tillsammans med forskare från Holland sammanfattatkunskapen om globala mönster i förekomsten och spridningen av influensavirus hos vilda fåglar. Studien omfattar alla influensavirus hos fåglar, så väl de milda virus som naturligt återfinns hos vilda fåglar och de aggressiva, förändrade varianterna som sällsynt kan uppkomma hos tamfjäderfä.

Studien i Science kombinerar fågelekologi och virologi och är den första riktiga sammanställningen inom detta fält på tio år.

– Vår studie ger inte svar på alla frågor om influensavirusens ekologi och epidemiologi, men de pekar på viktiga kunskapsluckor som vi forskare nu får försöka täta, säger Björn Olsen, professor zoonotisk ekologi och epidemiologi vid Högskolan i Kalmar. Ju mer vi vet om viruset hos dess naturliga värdar, desto bättre rustade är vi att förstå och bekämpa aggressiv fågelinfluensa.

Skillnaden mellan milda och aggressiva virus i sjukdomsförlopp och dödlighet är betydande, men denna skillnad orsakas av relativt få genförändringar hos virusen. Därför kan kunskap från de milda, ofarliga virusen användas för att öka kunskapen om aggressiv fågelinfluensa.

– För att förstå spridningsmönster av aggressiv fågelinfluensa måste man lära av de mönster som finns hos milda influensavirus bland vilda fåglar, säger Jonas Waldenström, doktor i zooekologi och medförfattare i studien.

De pågående utbrotten med aggressiv fågelinfluensa av varianten H5N1 hos vilda och tama fåglar, vilken också orsakat ett antal dödsfall hos människor, har visat på betydelsen av tvärvetenskaplig forskning.

Anders Wallensten som är läkare och doktorand samt den tredje svenske författaren till artikeln anser att en infektionssjukdom som har sitt ursprung i vilda fåglar och som smittar både tamfjäderfä och människor måste studeras ur olika vinklar. För influensa och andra zoonoser behövs en vetenskaplig kraftsamling där ekologer, veterinärer och läkare koordinerar sina insatser.

Kontaktinformation
Jonas Waldenström
tel: 0480-446195
mobil:070-201 82 18
Anders Wallensten
mobil: 073-3261119
Björn Olsen
mobil: 070-2384944

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera