Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2005

Valet av demokrati påverkas utifrån. Ny avhandling från Växjö universitet visar att internationella aktörer påverkar länders demokratiseringsprocesser

Fler och fler länder i världen blir demokratier. Processen som leder fram till demokratiseringen av ett land intresserar många forskare och det finns olika teorier som söker förklara varför den uppstår. Oftast söker forskningen förklaringar till demokratiseringen inom landets gränser. Men det finns också internationell påverkan när ett land blir en demokrati.

Daniel Silander, statsvetare vid Växjö universitet, har i sin
doktorsavhandling ” Democracy From the Outside-In? – the Conceptualization and Significance of Democracy Promotion” studerat demokratiseringsprocessen i tre östeuropeiska länder: f d Jugoslavien, Slovakien och Vitryssland.

Gemensamt för dessa tre är att de är stater som har brutit sig ur en annan stat och relativt nyligen blivit självständiga. Han har särskilt studerat vilken inverkan EU har haft på demokratiseringsprocessen i dessa tre länder.

– Tidigare forskning på området har i första hand sökt inomstatliga förklaringar till demokratiseringen av ett land. Men alla länder är beroende av internationella relationer och internationell politik. Jag har därför studerat om det har funnits aktörer bortom landets gränser som har påverkat
processen. Det visade sig vara så. Länderna jag har studerat utsattes definitivt för ett västerländskt tryck att välja demokratin när de just blivit självständiga, säger Daniel Silander.

Det fanns olika syften för EU att utöva påtryckningar i riktning mot demokrati. I fallet Vitryssland fanns exempelvis en intressant marknad för EU. I fallet Slovakien handlade det snarare om ett intresse att “hjälpa” eftersom där fanns goda förutsättningar och en stark vilja.

Med utgångspunkt i sina studier har Daniel Silander skapat en teoretisk modell som kan användas vid analyser av hur internationella aktörer medvetet påverkar ett lands demokratiseringsprocess i en viss riktning. Modellen ger svar på frågor som: Vilken/vilka aktörer påverkar landet? I vilket intresse? Vilka metoder används? Med hjälp av de svar som ges kan forskare lättare förstå skeenden och varför vissa processer lyckas och andra misslyckas.

Daniel Silander är sedan 1999 verksam vid institutionen för
samhällsvetenskap vid Växjö universitet.

Avhandlingen ” Democracy From the Outside-In? – the Conceptualization and Significance of Democracy Promotion” försvaras den 25 november 2005, kl 13.00-15.00. Disputationen äger rum i sal Wicksell, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är docent Jan Teorell, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Daniel Silander, telefon: 0470-70 82 18, e-post: daniel.silander@vxu.se eller informatör

Elisabet Wartoft, tel 0470-70 84 77, 0709-70 37 34, e-post elisabet.wartoft@vxu.se

Beställ boken från Kerstin Brodén, Växjö University Press, 0470-70 82 67, e-post: kerstin.broden@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera