Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2005

Konsulten – sjuka organisationers ångestreducerare

Bilden de anställda har av organisationen de arbetar i stämmer inte alltid överens med den bild som ledningen har. Om inte parterna kan kommunicera sina skilda bilder med varandra uppstår en eskalerande negativ ångest, som bland annat visar sig i form av rädsla och distansering. Om en konsult tas in för att “lösa alla problem” får han eller hon rollen som ångestreducerare. Det konstaterar Curt Andersson i sin avhandling i arbetsvetenskap.

Begreppet ångest förknippas ofta med ett sjukligt tillstånd som man söker hjälp för. I det här sammanhanget ska ångest förstås som ett uttryck för en organisation som inte fungerar. Curt Andersson, som själv har arbetat som konsult, har studerat ångesten i två olika typer av organisationer, ett större företag och ett mindre.

Resultatet av hans forskning visar att det i ångestfyllda organisationer finns en diskrepans mellan de anställdas och ledningens bild av arbetsplatsen. Det kan till exempel gälla målföreställningar, vilka gränser som är satta för arbetsuppgifterna, hur stor frihet de anställda har, eller hur chefen sköter sitt jobb. Om man inte kommunicerar sina olika bilder med varandra uppstår ett verklighetsglapp. Detta skapar ångest. Den här ångesten kan utnyttjas som en drivkraft mot förändring, men den kan lika gärna blockera och förlama. Om man kommunicerar med varandra och går från ord till handling är det möjligt att ta sig ur ett jobbigt läge. Men om organisationen inte lyckas med det får ångesten en förlamande effekt som gör att verksamheten stagnerar. Då träder rädslan in, som kan ta sig uttryck som att chefen distanserar sig och tiger ihjäl obehagliga frågor, samtidigt som de anställda inte vågar tala öppet och blir rädda att de inte ska klara av sina arbetsuppgifter. Om då en konsult hyrs in för att “lösa alla problem” får han eller hon rollen som ångestreducerare som får ta hand om allt gammalt och ouppklarat. Vilken väg en organisation tar beror på mognaden hos organisationen, ledningen och de olika individerna.

Curt Andersson har en känsla av att ångesten i arbetslivet ökat. En orsak tror han är att organisationerna blivit resurssnålare.
– I dagens organisationer finns det inga personer kvar som jobbar med human resourcefrågor. Dessutom försöker de offentliga arbetsgivarna efterlikna näringslivet utan att veta hur de ska göra. För att inte tala om att projektanställningarna ökat, vilket skapar en osäkerhet hos många, säger han.

Avhandlingen “Ångest i organisationen: Möten mellan konsult och organisation” läggs fram vid Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet fredagen den 21 oktober 2005 kl. 13.15.
Plats: Vasaparken, universitetsbyggnaden, sal 10

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Curt Andersson, tel: 0521-26 40 43, 031-68 59 55, 031-68 53 92, 0701- 105198, e-post curt.andersson@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera