Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2005

Stimulerande miljö ökar cellnybildningen i hjärnan efter stroke

En stimulerade miljö gör att fler nya hjärnceller bildas efter stroke vilket kan vara viktigt för tillfrisknandet. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Stroke innebär vanligtvis att kärl i hjärnan täpps till vilket leder till att hjärnceller dör. Den generella uppfattningen har tidigare varit att hjärnan har en ytterst begränsad förmåga att nybilda celler efter en hjärnskada. Det finns dock speciella områden i den vuxna hjärnan där det är visat att nybildning av nervceller från stamceller sker. Att stamceller som kan ge upphov till nya nervceller i den vuxna hjärnan finns har öppnat upp nya perspektiv för framtida behandling av till exempel stroke, demens och Parkinsons sjukdom.

Studier presenterade i examinerad läkare Mila Komitovas avhandling visar att efter en stroke i råttor aktiveras nybildning av nervceller från stamceller i hjärnan och att dessa nybildade nervceller rekryteras till de skadade hjärnområdena och försöker reparera hjärnan. Faktorer som berikad miljö – det vill säga en miljö med sociala kontakter, fysisk aktivitet, inlärningsmoment – eller enbart fysisk träning visade sig påverka cellnybildningen efter stroke vilket inte har varit känt tidigare.

Att vistas i en stimulerande och berikad miljö efter stroke gav en ytterligare ökad nybildning av stamceller och nervceller samt stödjeceller som är viktiga för nervcellernas funktion. Samtidigt uppvisades en avsevärt förbättrad rörelseförmåga efter miljöberikning. Överraskande ledde enbart fysisk träning till en försämrad stamcells- och nervcellsnybildning tidigt efter stroke. För positiva effekter på cellnybildningen behövdes alltså fysisk aktivitet i en stimulerande omgivning.

Avhandlingens resultat talar alltså för att vistelse i en berikad och stimulerande miljö efter stroke kan bidra till bättre möjligheter för läkning av hjärnan. Forskarna ska fortsätta studera hur utmognaden och överlevnaden av nybildade nervceller efter stroke kan stimuleras.

Miljöberikning kan vara ett sätt att utan egentliga läkemedel förbättra återhämtningen av rörelseförmågan och stimulera bildningen av hjärnceller i den skadade hjärnan. Kombinationen av sociala kontakter och en omgivning som främjar intellektuell och fysisk aktivitet skulle kunna utgöra ett viktigt komplement i rehabiliteringen av strokepatienter.

Avhandling för medicine doktorsavhandling vid Sahlgrenska akademin, institutionen för klinisk neurovetenskap
Avhandlingens titel: Neurogenesis and gliogenesis after focal brain ischemia. Modulation by enriched environment and exercise
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Examinerad läkare Mila Komitova, e-post: mila.komitova@neuro.gu.se

Handledare:
Professor Peter Eriksson, e-post: peter.eriksson@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera