Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 november 2004

Anabola steroider kan leda till ökad alkoholkonsumtion

Att steroidmissbruk kan ge ökad aggressivitet har man haft på känn sedan länge, och den aktuella avhandlingen tillför nya bevis för detta. Vad som är nytt är att steroidmissbruk också tycks leda till ökad alkoholkonsumtion. Fysisk aktivitet (sportutövande) verkar dessutom kunna leda till ytterligare förhöjd aggressivitet och ökad alkohol konsumtion hos de steroidbehandlade djuren.

En avhandling om effekterna av missbruk av anabola androgena steroider läggs den 26 november fram på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Resultat från denna avhandling, baserade på djurförsök, visar att anabola androgena steroider ökar aggressivitet och stimulerar till ökad alkoholkonsumtion. Anabola androgena steroider ökar även den beteendemässiga toleransen till alkohol. Fysisk aktivitet förstärker ytterligare aggressiviteten och ökar alkoholkonsumtionen hos steroidbehandlade djur. Vidare har förändringar i hjärnans neurotransmittorer påvisats som kanske kan kopplas till vissa av de observerade beteendeförändringarna.

Själv är Ann-Sophie Lindqvist, som alla forskare, dock mycket försiktig.

– Man måste komma ihåg att våra experiment är gjorda på hanråttor och att enbart effekterna av ett anabolt androgent steroid preparat (nandrolone decanoate) har studerats. Vad jag hoppas är att avhandlingen skall kunna tjäna som underlag för information till tonåringar och andra riskgrupper, och tillika tjäna som bas för vidare forskning i ämnet, säger Ann-Sophie Lindqvist.

Missbruk av anabola steroider är idag inte helt ovanligt. Tidigare undersökningar har visat att omkring tre procent av gymnasiepojkarna och en halv procent av gymnasieflickorna använder eller har använt steroidpreparat idag i Sverige. Dock tror man, baserat på studier från USA, att missbruket inom bodybuilding och styrkelyft är mera omfattande.

Avhandlingens titel: Nandrolone decanoate, behaviour and brain: animal experimental studies
Avhandlingsförfattare: Ann-Sophie Lindqvist, tel. 031-773 1640(arb.), 070-66 11 850 (mobil)
e-post: ann-sophie.lindqvist@psy.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Docent Peter Eriksson, Helsingfors
Tid och plats för disputation: Fredagen den 26 november 2004 kl. 10.00, Sal F1, psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera