Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2004

Bra immunförsvar attraherar dubbelbeckasinhonor

På nätterna spelar dubbelbeckasinhanarna för att visa upp sig för honorna. Men vad det är som styr honornas val har hittills varit en olöst gåta. Robert Ekblom visar nu i sin avhandling att hanar med en speciell genvariant som ger bra immunförsvar är populärare än andra.

Dubbelbeckasinens honor har ett ovanligt sätt att hitta sin partner. På nätterna besöker de speciella spelplatser (lekar) där hanarna står och spelar och slåss för att försvara små symboliska territorier. De spelande fåglarna ger ifrån sig ett märkligt klickande och vinande ljud. Honan besöker ofta flera olika hanar innan hon slutligen bestämmer sig vem hon skall para sig med. Detta partnervalssystem är mycket likt det hos orrar vars spel kanske är mer välkända.
Vad är det då som gör att vissa hanar blir valda och andra inte? Hos många andra arter är denna fråga ganska enkel att svara på. Honorna kan föredra hanar med långa stjärtfjädrar, starka färger, stort territorium eller mycket erfarenhet. Dubbelbeckasinens partnerval verkar dock vara mer komplicerat än så här. Trots att arten studerats noga i över tio år har man inte kommit fram till någon entydig bild av vad honorna föredrar. En möjlighet skulle kunna vara att honorna försöker hitta en hane med ett effektivt immunförsvar. Immunförsvaret utgör ett viktigt skydd mot sjukdomar och parasiter. En central del i detta försvar utgörs av en grupp molekyler som heter MHC (Major Histocompatibility Complex). MHC-molekylens funktion är att visa små delar av bakterier, virus och andra sjukdomsalstrande organismer för immunförsvaret, så att kroppen kan känna igen och oskadliggöra dem. I denna studie undersöktes MHC gener och förmåga att bilda antikroppar hos dubbelbeckasiner i Norge. Detta länkades sedan till honornas partnerval.
Robert Ekblom och hans kollegor fann att hannar som blev valda hade högre antikroppssvar än vad deras grannar hade. Möjligen kan honorna se till att avkomman får ett så väl fungerande immunsystem som möjligt genom att välja hanar med högt antikroppssvar. De visar också att hanar med vissa MHC-alleler, genvarianter, oftare blev valda som partners än hanar som saknade dessa alleler. En förklaring till detta skulle kunna vara att de föredragna hanarna har alleler som ger skydd mot sjukdomar eller parasiter som är vanliga hos dubbelbeckasinerna i det område vi studerat. Genom att välja hanar med sådana alleler skulle honorna kunna se till att deras ungar ärver dessa och blir väl rustade för att kunna överleva.

Kontaktinformation
Robert Ekblom kan kontaktas på 018-471 2688 eller via e-post robert.ekblom@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera