Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2004

Ny upptäckt av fjärilars immunförsvar mot virus

Fjärilar har stor betydelse som skadegörare på skog och grödor och också som producenter av silke. Virussjukdomar finns hos fjärilar i mycket större grad än hos andra insekter. Olle Terenius vid Institutionen för genetik, Mmkrobiologi och toxikologi vid Stockholms universitet, beskriver i sin avhandling resultat som pekar på att fjärilarna har utvecklat ett unikt immunförsvar mot virus.

I mitten av 1970-talet upptäcktes ett protein i blodet (hemolymfan) hos cecropia-fjärilen, som senare visade sig ha en immunoglobulin-liknande struktur, och fick namnet Hemolin. Genen för Hemolin ökade kraftigt sin aktivitet vid infektion av bakterier. Ökningen av Hemolin i blodet efter infektion visar på en viktig betydelse för immunförsvaret.

Forskning om insekters immunförsvar har tidigare mest fokuserats på infektioner av bakterier och svamp, samt infektioner av parasiter i insekter som fungerar som bärare av exempelvis malariaparasiter. Virusförsvar hos insekter är till stora delar outforskat. Olle Terenius har i sin avhandling visat att hemolin har stor betydelse för immunförsvaret och verkar vara det enda immunprotein som tillverkas som ett svar på virusinfektion. Fjärilar drabbas av virussjukdomar i väsentligt högre grad än andra insekter och ser alltså ut att ha utvecklat ett protein som är specifikt för detta immunförsvar.

Hemolin har nu hittats hos 6 fjärilsarter, bland annat i lövskogsnunna vars larver är en betydande skadegörare på lövträd samt hos två silkesfjärilar med stor betydelse för världens silkesproduktion. Resultaten från denna avhandling kan få betydelse för användningen av virus som biologisk bekämpning av fjärilar, och för att minska problemen med virusinfektioner hos silkesproducenter.

Doktorsavhandlingens titel: Anti-parasitic and Anti-viral Immune Responses in Insects.

Disputationen äger rum fredagen den 24 september 2004 klockan 13.00 i G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati.

Olle Terenius kan nås på telefon 08-16 13 08 eller mobil 073-98 22 300, GMT, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, olle.terenius@gmt.su.se.

Svenskt artnamn latinskt artnamn
Cecropiafjäril Hyalophora cecropia
lövskogsnunna Lymantria dispar

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera