Tema

Sjukdomar, mediciner och alkoholprover

I en annan studie har Stergios Kechagias undersökt effekten av infektioner med Helicobacter pylori, något som omkring fyra av tio svenskar är drabbade av. Han visar att Helicobacter-infekterad magslemhinna innehåller lägre halter av det enzym som bryter ner alkohol redan i magsäcken.

Kan vissa mediciner påverka halten av alkohol i blodet, så att den som druckit mycket lite alkohol ändå kommer över gränsen för rattfylleri? Kan så kallad refluxsjukdom (sura uppstötningar) eller infektioner med magsårsbakterien Helicobacter pylori påverka alkoholhalten i blodet på samma sätt?

Dessa och andra frågor studeras av Stergios Kechagias i hans avhandling från avdelningen för internmedicin vid universitetet i Linköping.

Reflux är en åkomma som drabbar 5-10 procent av befolkningen. Den har använts som skäl för att ifrågasätta polisens alkohol-utandningsprov (”jag hade druckit bara en droppe vin, men fick en uppstötning precis innan jag blåste i röret!”). Linköpingsforskaren visar dock att utandningsproven ger riktiga resultat även på refluxpatienter.

Prepulsid, en medicin mot reflux som gör att magen töms fortare, visade sig däremot öka upptaget av alkohol i blodet. Den intagna alkoholen stannar inte lika länge i magen, utan kommer snabbt ut i tarmen där alkoholen tas upp i blodet. Den maximala alkoholhalten i blodet ökar då med ca 45 procent, vilket kan göra att en person som druckit små mängder alkohol kan komma över gränsen för rattfylleri utan att vara medveten om denna risk.

Studien är gjord i laboratoriet utan några praktiska försök med försökspersoner. Men resultatet bör teoretiskt sett innebära att mer alkohol passerar magsäcken hos en Helicobacter-infekterad person utan att brytas ner, så att denna person kan få högre alkoholhalt i blodet än en o-infekterad person med i övrigt jämförbara förutsättningar.

Avhandlingen heter Clinical pharmacokinetics of small doses of ethanol. Role of gastric emptying and other influences in the upper gastrointestinal tract. Stergios Kechagias disputerar den 25 maj. Han träffas på tel 013-22 36 02, e-post stergios.kechagias@lio.se.

Sjukdomar, mediciner och alkoholprover

 lästid ~ 1 min