Tema

Senare avverkning gynnar livet i skogen

Om delar av den brukade skogen får stå kvar längre innan den avverkas skulle tillgången på lämpliga livsmiljöer öka för många arter, visar forskning utförd inom Future Forests. Detta skulle kunna vara ett bra verktyg för naturvård i skogslandskapet enligt forskarna.

Miljö & klimat
Läs mer

Effektiva virkesflöden kräver ledarskap

Skogsföretagens uppgifter om lagervolymer vid bilväg brister ofta i kvalitet – helt i onödan. – Det handlar främst om att uppgifter inte rapporteras in, säger Maria Nordström vid Skogforsk. Men med tydligare ledarskap tror jag att engagemanget ökar.

Natur & teknik
Läs mer

50 satsade miljoner ska ge 1 miljard i vinst

Produktivitetsutvecklingen i skogsbruket har stannat av. Det är allvarligt för en av landets viktigaste näringar då konkurrens­kraften försvagas på den globala marknaden. Skogsbruket satsar därför 50 miljoner kronor på forskning och utveckling för högre produktivitet och skonsamhet. De nya lösningarna förväntas ge effektiviseringsvinster som motsvarar drygt 1 miljard kronor per år.

Natur & teknik
Läs mer

Skogsplantornas tillväxt kan dubbleras

Skogforsk har testat var gränsen för skogsplantornas tillväxt går under ideala förhållanden. 2,5 meter på fem år. Så bra växer en vanlig granplanta från en plantskola under optimala förhållanden. En normal plantering når bara halva höjden på samma tid.

Natur & teknik
Läs mer

Skogsbruket blir inte effektivare

I decennier har det svenska skogsbruket framgångsrikt effektiviserat sina avverkningar. Men nu har utvecklingen avstannat. Siffror från Skogforsk visar att skogsbrukets avverkningsmaskiner inte jobbar effektivare idag än för fyra år sedan.

Natur & teknik
Läs mer

Omfattande tester av stora lastbilar

Hur stora fordon klarar skogsbilvägarna? Och hur kan lastbilstransporter samverka bättre med järnvägstransporterna? Nu förbereds omfattande tester och demonstrationer av längre och tyngre fordon för virkes- och flistransporter i hela landet.

Natur & teknik
Läs mer

Skogsmaskinförarnas arbetsmiljö måste förbättras

Snabba och enkla sätt att ändra stolens inställningar är ett av de effektivaste sätten att förbättra arbetsmiljön och minska risken för ryggsmärtor och axelskador hos skogsmaskinförare. Men Skogforsk tester av sex skogsmaskinstolar visar att möjligheterna att anpassa stolen till olika förare måste bli bättre.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet