Tema

Spelteknik förenklar för maskinförare i skogen

Bild på skogsmaskin.

Det pågår ett teknikskifte i skogen. Utvecklingen av snabb datorkraft öppnar för smartare och effektivare styrning av skogsmaskinernas kranar. Så kallad kranspetsstyrning bygger på teknik hämtad från spelvärlden och underlättar arbetet för maskinförare.

Natur & teknik

Skogen – Sveriges försvar mot växthuseffekten

Skogen är den viktigaste komponenten i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten. Och en ökad avverkning ger större klimatnytta, så länge tillväxten upprätthålls. Det är två av slutsatserna i en rapport som undersökt skogsbrukets klimatpåverkan.

Miljö & klimat

Senare avverkning gynnar livet i skogen

Om delar av den brukade skogen får stå kvar längre innan den avverkas skulle tillgången på lämpliga livsmiljöer öka för många arter, visar forskning utförd inom Future Forests. Detta skulle kunna vara ett bra verktyg för naturvård i skogslandskapet enligt forskarna.

Miljö & klimat

Nya grepp krävs efter skogsbränder

I augusti 2014 rasade den största skogsbranden i Sverige i modern tid. I spåren av den står skogsägarna i Västmanland inför att föryngra stora arealer. Gamla erfarenheter av föryngring efter brand kan nu komma väl till pass.

Samhälle & kultur

Effektiva virkesflöden kräver ledarskap

Skogsföretagens uppgifter om lagervolymer vid bilväg brister ofta i kvalitet – helt i onödan. – Det handlar främst om att uppgifter inte rapporteras in, säger Maria Nordström vid Skogforsk. Men med tydligare ledarskap tror jag att engagemanget ökar.

Natur & teknik

Färre älgskador med rätt skogsskötsel

Man kan troligen minska älgskadorna i tallskog genom att hålla en hög stamtäthet, undvika överskuggande löv och ta bort skadade träd vid slutröjningen. Det visar en omfattande studie av tallungskogar i mellansverige.

Natur & teknik

50 satsade miljoner ska ge 1 miljard i vinst

Produktivitetsutvecklingen i skogsbruket har stannat av. Det är allvarligt för en av landets viktigaste näringar då konkurrens­kraften försvagas på den globala marknaden. Skogsbruket satsar därför 50 miljoner kronor på forskning och utveckling för högre produktivitet och skonsamhet. De nya lösningarna förväntas ge effektiviseringsvinster som motsvarar drygt 1 miljard kronor per år.

Natur & teknik

Skogsplantornas tillväxt kan dubbleras

Skogforsk har testat var gränsen för skogsplantornas tillväxt går under ideala förhållanden. 2,5 meter på fem år. Så bra växer en vanlig granplanta från en plantskola under optimala förhållanden. En normal plantering når bara halva höjden på samma tid.

Natur & teknik

Skogsbruket blir inte effektivare

I decennier har det svenska skogsbruket framgångsrikt effektiviserat sina avverkningar. Men nu har utvecklingen avstannat. Siffror från Skogforsk visar att skogsbrukets avverkningsmaskiner inte jobbar effektivare idag än för fyra år sedan.

Natur & teknik

Omfattande tester av stora lastbilar

Hur stora fordon klarar skogsbilvägarna? Och hur kan lastbilstransporter samverka bättre med järnvägstransporterna? Nu förbereds omfattande tester och demonstrationer av längre och tyngre fordon för virkes- och flistransporter i hela landet.

Natur & teknik

Viltskador ska utredas

Nu ska viltets skador på skogen undersökas i ett stort projekt. Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut, ska mäta hur viltets bete påverkar skogsträdens tillväxt och kvalitet.

Miljö & klimat