Tema

Doftsinnet kör sitt eget race

Luktsinnet fungerar på ett helt eget vis jämfört med syn och hörsel. Det går heller inte att värja sig emot, säger professorn Maria Larsson som forskar om självbiografiska doftminnen, minnen som väcks av dofter. Hon är en av ett fåtal som upplever doft i drömmarna.

Samhälle & kultur

Författarens kändisskap allt viktigare

Att lansera författarens liv och personlighet blir allt viktigare för litterär framgång – och påverkar också hur vi värderar själva texten. – Det går inte att bortse ifrån att det vi känner till om författarens eget liv påverkar värdet av litteraturen, säger Torbjörn Forslid, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.

Samhälle & kultur

Tre forskare i årets Pro Futura-satsning

Tre forskare har utsetts till 2015 års Pro Futura-forskare i den tionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Riksbankens Jubileumsfonds styrelse utsåg under torsdagen den 4 juni filologen Renaud Gagné, historikern Joel Isaac och filosofen Andreas Stokke till 2015 års Pro Futura-forskare.

Samhälle & kultur

Försäkringsbranschen dåligt förberedd för klimatförändringar

Det går långsamt för försäkringssektorn att anpassa sig till klimatförändringarna. Statsvetaren Carina Keskitalo har undersökt hur försäkringsbolag i olika länder förbereder sig för varmare klimat och fler översvämningar i ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Ändå är det försäkringsbolagen som kommer att ta första smällen.

Samhälle & kultur

Normer viktigare än ekonomi när pappor väljer att stanna hemma

Att svenska pappor tar ut mer pappaledighet än norska är möjligen inte förvånande. Men det är inte högre ersättning utan framför allt normer om hur man bör göra som påverkar. När Christina Bergqvist i ett RJ-finansierat projekt undersökte hur besluten om vem som ska vara hemma med barnen fattas, upptäckte hon att kulturella normer och moraliska incitament spelade stor roll.

Samhälle & kultur

Andelen kvinnliga politiker påverkar medborgarnas vardag

Minskat lönegap, ökat uttag i föräldraförsäkringen och fler kvinnor i heltidsarbete utmärker kommuner där andel kvinnliga politiker var hög. Statsvetaren Lena Wängnerud har tillsammans med ett antal kollegor undersökt olika aspekter av jämställdhet och kön i politiken i det nyligen slutredovisade projektet Testing the politics of prescence, som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

Samhälle & kultur

Social ojämlikhet dödar

När docenten i folkhälsovetenskap Monica Åberg Yngwe analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa skillnader i inkomst dödar, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet