Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det finns en föreställning om att det antika bildningsidealet inte fördes vidare av det tidiga klosterväsendet. I stället har man tänkt sig att munkarna i ensamhet tänkte sig fram till kunskap. Det är fel. Bildningsarvet frodades i klostren.

Det framväxande klosterväsendets relation till det antika bildningsarvet har studerats i forskningsprogrammet ”Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen” vid Lunds universitet, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

Utifrån dessa nya studier ifrågasätter programmet den traditionella bilden där det tidiga klosterväsendet ansetts utgöra ett tydligt brott med antik bildningstradition, och lyfter i sina slutresultat i stället fram en betydande kontinuitet. Resultaten belyser inte bara på ett helt nytt sätt det tidiga klosterväsendets ursprung utan även mer generellt övergången från klassisk senantik till kristen medeltid.

Fotnot: Den 3 juni 2016 arrangerar forskningsprogrammet, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, en avslutningskonferens vid Lunds universitet där slutresultaten kommer att presenteras i en skrift som deltagare får. Konferensen är öppen för alla intresserade!

Forskningsprogrammet ”Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen”, har pågått vid Lunds universitet under åren 2009-2015, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

För mer information:
henrik.rydell_johnsen@ctr.lu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera