Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juli 2015

Ändrade krav på evidens i medicinsk forskning

Medicinsk vetenskap är sällan så objektiv som vi tror utan styrs av ekonomi, värderingar och praktiska överväganden. I ett pågående forskningsprojekt vid Linköpings universitet studeras hur utformningen av medicinska försök håller på att förändras.

Claes-Fredrik Helgesson, professor i Teknik och social förändring på Linköpings universitet, intresserar sig för det som äger rum i gränssnittet mellan medicin, vetenskap och ekonomi.

Han menar att den forskning som ofta betraktas som objektiv och evidensbaserad är formad av förhandlingar där forskare, industri med flera försöker ta reda på vad som är värt att veta.

– Man hävdar ofta att medicinsk forskning är objektiv och därmed värderingsfri. Vi menar tvärtemot att det är centralt att förstå de värderingar aktörer alltid måste göra för att kunna producera kunskap, säger Claes-Fredrik Helgesson.

I ett pågående projekt tillsammans med Francis Lee jämförs arbetet att utforma olika typer av medicinska experiment, så som traditionella randomised controlled trials, RCT, och nyare former av experiment som bland annat inkluderar biomarkörer, vilket är biologiska tecken på sjukdom i kroppen.

– Det är tydligt hur olika former av medicinska experiment involverar olika typer av värderingar avseende sådant som patientsäkerhet, bias, randomisering, och ekonomi, säger Francis Lee. I de nyare formerna av kliniska prövningar uppvärderas snabba slutsatser. Till exempel har man övergett principen att inte påverka studien medan den pågår. Man ändrar doseringar och tar bort patientgrupper som inte omedelbart svarar på försöken.

Betydelsen av vad som ses som ett “värdefullt experiment” skiftar alltså. Som en del av projektet utges boken Value Practices in the Life Sciences and Medicine (Oxford University Press). Där är Helgesson och Lee redaktörer tillsammans med Isabelle Dussage. Boken samlar ett flertal studier inom medicin och livsvetenskap där flera olika värden står på spel.

Projektet Prövningar av värde: Om värderingspraktiken vid utformningen av medicinska experiment ska fortgå fram till 2016.

Kontaktinformation
Jenny Björkman Telefon: 08 506 26 433 Mobil: 08 506 26 400 Epost: jenny.bjorkman@rj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera