Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2015

Tre forskare i årets Pro Futura-satsning

Tre forskare har utsetts till 2015 års Pro Futura-forskare i den tionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Riksbankens Jubileumsfonds styrelse utsåg under torsdagen den 4 juni filologen Renaud Gagné, historikern Joel Isaac och filosofen Andreas Stokke till 2015 års Pro Futura-forskare.

De tre forskarna har valts ut på rekommendation av SCAS i Uppsala som genom ytterligt omsorgsfull urvalsprocess gått från 9 intervjuade excellenta forskare till tre. De har valts med hänsyn till den kvalitet deras forskning har och deras förmåga till att i framtiden arbeta självständigt och nydanande. Dessutom har ytterligare två av de mycket kompententa forskare som nominerats fått var sitt år att forska fritt och utvecklas som forskare. Det är filosofen Daniel Giberman och nationalekonomen Erik Wengström.

Programmet visar att det går att skapa attraktiva villkor för unga forskare i humaniora och samhällsvetenskap i Sverige och också att locka kvalificerade forskare från andra länder till svenska forskningsmiljöer. Forskare från programmet har efter hand kommit att inta viktiga poster på universitet, i forskningsråd och akademier, inte minst i Sveriges Unga Akademi, där fem Pro Futura-forskare har valts in.

– Det vittnar om engagemang och kvalitet, säger Björn Wittrock, föreståndare på SCAS och ordförande i urvalskommittén.

Också från Riksbankens Jubileumsfonds håll är man positiv. Göran Blomqvist, vd vid RJ, menar att satsningar på humaniora och samhällsvetenskap i dag blivit allt viktigare.

– Fortfarande saknar svenska universitet en tydlig karriär för unga forskare. Detta är en stor svaghet, men med Pro Futura visar vi hur en internationellt gångbar och attraktiv anställning kan utformas, säger Göran Blomqvist.

Fram till året omgång har lika många män som kvinnor utsetts till Pro Futura-forskare, totalt 36 stycken – den manliga dominanser i årets Pro Futura är alltså ett undantag.

– Inför nästa omgång ska dock anvisningarna till lärosätena och bedömarna utvecklas så att vi kan försäkra om att alla potentiella kandidater behandlas rättvist, avslutar Göran Blomqvist.

De tre forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är:

Renaud Gagné, nominerades av Cambridge universitet. Han blev fil. dr i klassisk filologi vid Harvard 2007 och ska under sin Pro Futura-tid inrikta sig på föreställningen om den yttersta Norden och dess varelser i klassisk grekisk litteratur. Föreställningar som dessa är ett av e viktigaste utopiska rummen i europeiskt tänkande, menar Gagné.

Joel Isaac, nominerades av Cambridge universitet, och har intresserat sig för hur politiska ideologier i USA formades under det kalla kriget. Han avser att skriva en sammanhållen historisk analys för perioden efter 1945 där han fokuserar på den övergripande politiska liberalismen i Västeuropa och Nordamerika.

Andreas Stokke, nominerades av Uppsala universitet, och kommer att inrikta sig på de kommunikativa förutsättningarna för samarbete och förtroende genom empiriska studier i språkanvändningen och samtidigt anknyta så väl till moralfilosofi som språkfilosofi.

Läs mer om Pro Futura på, där kan du läsa om tidigare Pro Futura-forskare samt få mer fakta om satsningen.

Kontaktinformation
Jenny Björkman Telefon: 08 506 26 433 Mobil: 08 506 26 400 Epost: jenny.bjorkman@rj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera