Dödligheten bland nyfödda kan minskas med ungefär 30 procent i utvecklingsländer, med ökad kunskap och medicinska hjälpmedel.

Varje år dör miljontals barn under fem år i Afrika söder om Sahara och i andra utvecklingsländer. Mödradödligheten i de här områdena är 300 gånger större än i den industrialiserade västvärlden. Viljan att göra något är stor, men vad? Och hur?

Ett forskningsprojekt under ledning av Martina Björkman Nyqvist vid Handelshögskolan i Stockholm har undersökt just detta. Forskarna har studerat två hälsofrämjande projekt i södra Afrika; ett i Uganda och ett i norra Nigeria.

Hälsoundervisning
Projektet i Nigeria studerade ett program för att minska mödra- och barnadödligheten genom hälsoundervisning, ökat utnyttjande av hälsoresurser och lokalbefolkningens tillit gentemot sjukvården. Ett centralt inslag var inrättande av ett program för frivilliga hälsoarbetare (Volontary Health Work-program) som knackade dörr och bland annat delade ut steril medicinsk utrustning.

I den andra delen av projektet noterade forskarna tydliga resultat. Projektet handlade om att förbättra hälsan bland den fattiga delen av befolkningen i Uganda. Forskarna prövade en metod de kallar Living Goods där man utbildade lokalbefolkningen. Personer från det lokala samhället rekryterades för att sprida kunskap, metoder och medicinska hjälpmedel för att försöka bota, eller åtminstone lindra, de lokala hälsoproblemen.

Spädbarnsdödligheten (barn upp till ett år), barnadödligheten och dödligheten bland nyfödda minskade i samtliga fall med ungefär 30 procent. Forskarna kunde även se en lokalekonomisk vinst i att lokala aktörer som arbetade med detta kunde göra en viss vinst och på sikt kan kanske metoden generera ett självförsörjande system.

Slutrapporten:
Bekämpa barn- och mödradödlighet genom att experimentera med system för att leverera grundläggande sjukvård

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera