Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2015

Få nya apotek på den nya apoteksmarknaden

Sedan apoteksmonopolet avskaffades 2009 har apoteksmarknaden förändrats. Men det blev inte de små personalkooperativen som tog över utan de stora jättarna.

När apoteksmarknaden avreglerades hoppades många att marknaden skulle tas över av små och lokalt ägda apotek. Så blev det inte. I stället är det de stora kedjorna som tagit över. Det fanns förhoppningar om att många apotek skulle drivas av lokala entreprenörer. I dag finns det visserligen ett antal apotek som har organiserat sig och drivs inom Apoteksgruppen men bara ett fåtal är helt fristående, lokala apotek.

Det visar företagsekonomerna Kajsa Lindberg och Petra Adolfsson som drivit det av Riksbankens Jubilumsfond finansierade projektet Apotek i förändring. En studie av marknadskonstruktion, entreprenörskap och arbete.

– Vi är faktiskt förvånade över att det blivit så få små aktörer, säger Kajsa Lindberg.

Petra Adolfsson fyller i att det visade sig vara svårt både att driva bolag och att tävla med de stora aktörerna.

Inledningsvis var dock intresset stort och det fanns en rad initiativ som starta eget-kurser och liknande, inte sällan i fackens regi inför avregleringen. De mindre aktörerna har dock svårt att tävla med de stora vad det gäller lagerhållning och krav på datasystem för till exempel recepthantering, vilket i praktiken är ett krav för att man ska kunna driva ett apotek.

Undersökningen bygger på såväl intervjuer med apotekspersonal som observationer på apotek och analyser av statliga utredningar och annat skriftligt material. Forskarna kan visa att själva apoteksarbetet har förändrats i och med avregleringen.

– Ökade öppettider har bidragit till att bemanning blivit en central fråga, säger Petra Adolfsson.

Trenden med ökat fokus på egenvård och produkter som smink inleddes redan före avregelringen och har blivit en profilfråga för apoteken. Det är en utveckling som pågår också i andra europeiska länder. Och det finns en risk att yrket blir mindre attraktivt för de utbildade farmaceuterna eftersom man i allt högre grad blir en expedit och försäljare av smink, inte en medicinsk rådgivare, tror forskarna.

– Därför är det intressant att följa utveckling för hur kompetensutveckling sker och apotekens ersättningssystem vad gäller olika typer av tjänster, inte bara försäljning av läkemedel, säger Kajsa Lindberg.

Den nya apoteksmarknaden påverkar utbildningarna där det i dag efterfrågas kunskaper om exempelvis entreprenörskap och företagande – ämnen som tidigare inte varit centrala varken i grund- eller vidareutbildningen.

– Vår forskning visar hur viktigt det är att politiker noggrant tänker igenom vad en avreglering kommer att innebära. Man bör därför ha beredskap för justeringar och en viss flexibilitet i det nya systemen, säger Kajsa Lindberg och Petra Adolfsson.

Läs hela slutredovisningen och mycket annat på www.rj.se.

Kontaktinformation
Kajsa Lindberg kajsa.lindberg@handels.gu.se. Petra Adolfsson petra.adolfsson@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera