Tema

Matematisk modell förutsäger moralisk utveckling

Hur kommer det sig att dagens konservativa är mer liberala i många värderingsfrågor än gårdagens liberaler? Varför har opinionen i stora delar av världen svängt snabbt till förmån för homosexuellas rättigheter men stått stilla på andra områden som aborträtt?
Ett svenskt forskarteam besvarar brännande frågor om opinionsförändringar i moralfrågor.

Samhälle & kultur

Publikens applåder resultat av smitta

Det är inte kvaliteten på föreställningen som styr mängden applåder den får, utan vår rädsla för att göra fel. Det säger resultaten av en studie gjord av forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Beteendet är ett resultat av så kallad social smitta och resultaten kan användas för att studera och förutse en hel rad andra gruppbeteenden, bland annat upplopp och trender på Twitter.

Samhälle & kultur

Ingen ökning av barnfattigdomen i Sverige

Fattigdomen bland barnfamiljer i Sverige är historiskt låg och extremt låg i ett internationellt perspektiv. Men skillnaderna i inkomst mellan barnfamiljer har ökat kraftigt sedan 2006 och fattigdomen koncentreras allt mer till barn vars föräldrar inte förvärvsarbetar. Det konstaterar två forskare vid Institutet för Framtidsstudier i en rapport där också barn själva får komma till tals.

Samhälle & kultur

Invandrare på motvillig arbetsmarknad

Jobb pekas idag ut som den kanske viktigaste vägen till integration och med framtida folkvandringar i sikte är just detta en betydelsefull framtidsfråga. I sista numret av Framtider, utgiven av Institutet för Framtidsstudier, tittar en rad forskare närmare på hur integrationen i arbetslivet egentligen fungerar.

Samhälle & kultur

Humaniora – en viktig men alltför svag röst

Humanistiska kunskaper används dagligen i centrala delar av samhällslivet och behovet kommer inte att minska om vi ser till vår tids utmaningar och stora frågor. Humanisterna är många, deras antal är t ex. betydligt större än läkarnas och fyra gånger fler än socionomerna, men bilden av humanisterna är splittrad och som gemensam röst i samhället gör de sig sällan hörda.

Samhälle & kultur

Välfärdsstaten missar de nya riskgrupperna

De nordiska länderna är framgångsrika i att bekämpa fattigdom bland traditionella riskgrupper som äldre och barnfamiljer. Men ny forskning från Institutet för framtidsstudier visar att i de nordiska länderna är risken för fattigdom bland unga vuxna och invandrare högre än i många andra länder. Försteget i fattigdomsbekämpning i de nordiska länderna tycks inte gälla för de nya riskgrupperna.

Samhälle & kultur

Splitterny teknik men sega könsstrukturer – Framtider synar musikens värld

Vad gör musiken med oss och vad gör vi med den? Detta nummer av tidskriften Framtider tar upp frågor om den nya tekniken som gör musiken mer tillgänglig, vi lyfter frågor om könsroller i musikbranschen och hur vi kategoriserar musikstilar och dess lyssnare i kön, ålder och sociala klasser. Vi funderar också på musikens och teknikens cykler: är ”singeln” tillbaka?

Samhälle & kultur

Ökad vit hushållstjänstesektor ersätter inte den svarta

I en ny rapport studeras konsekvenser av skattereduktioner (RUT-avdraget) för hushållstjänstesektorn med hjälp av en landsomfattande enkätundersökning. Möjligheten att hushållstjänstemarknaden segmenteras, snarare än att en ”vit” (formell) marknad ersätter en ”svart” (informell) marknad är den bärande idén och de genomgående resultaten i rapporten.

Samhälle & kultur

Föräldraskapets politik

Under de senaste hundra åren har betydelsen av goda familjeförhållanden och gott föräldraskap betonats allt mer i debatt och politik. Men vad utgör ett gott föräldraskap, och hur skapas goda mödrar och fäder? I denna antologi visas att svaret på dessa frågor förändrats under det senaste seklet.

Samhälle & kultur

Vem städar folkhemmet?

En ny forskningsrapport visar på tydliga kopplingar mellan den svarta och den vita sektorn i hushållstjänstsektorn. Författaren Anna Gavanas visar att de lever i symbios och att detta förhållande inte har förändrats på grund av RUT-avdragets införande.

Samhälle & kultur