Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juli 2014

Arbetsförmedlingen lyckas bättre än privata aktörer

De privata arbetsförmedlingar som skulle ge arbetslösa mer individuellt anpassade tjänster och kortad arbetslöshetstid visar sig visa sämre resultat än Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Det visar en ny forskningsrapport från Institutet för Framtidsstudier.

Sedan 2007 har möjligheterna för privata aktörer att delta i arbetsmarknadspolitiken förstärkts. En forskargrupp vid Institutet för Framtidsstudier har jämfört de kompletterande aktörerna med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Dessutom har effekterna av medverkan i projekt finansierade av Europeiska Socialfonden (ESF) studerats. Resultaten visar att Arbetsförmedlingen lyckas bättre än både de kompletterande aktörerna och ESF med att få individer i arbete.

När de privata aktörerna och ESF jämförs med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet visar resultaten att sannolikheten för att deltagarna ska få jobb är tydligt mindre bland dem som deltar i de privata aktörernas och ESF-projekten än för de som deltar i den ordinarie verksamheten. Detta gäller för ett av de stora garantiprogrammen, den så kallade Jobb- och utvecklingsgarantin.

– Att privata aktörer skulle höja effektiviteten i verksamheten, bidra med snabbare övergångar till arbete och leverera bättre kvalitet än den statliga verksamheten är inget vi finner belägg för. Snarare är det tvärtom, säger Ryszard Szulkin, projektledare för Temagruppen Integration i Arbetslivet.

Studien omfattar 139 335 personer som deltagit i verksamheter upphandlade hos privata aktörer, 13 793 personer som deltagit i ESF-projekt och 220 250 personer som deltagit i Arbetsförmedlingens egna garantiprogram. Temagruppen för Integration i Arbetslivet (TIA) är en av fem temagrupper som tillsatts av Svenska ESF-rådet för att sprida erfarenheter av projekt finansierade av ESF. TIA är verksam vid Institutet för Framtidsstudier.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera