Tema

Nyheter från IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Anonyma ansökningar gav alla samma chans till intervju

Avidentifierade jobbansökningar gör att kön och bakgrund inte påverkar vem som får komma på anställningsintervju. För kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden innebär det en betydande ökning av chanserna. Det visar en ny rapport från IFAU som studerar en omfattande försöksverksamhet i Göteborgs kommun.

Samhälle & kultur

Rekryterare negativa till avidentifiering

Avidentifierade jobbansökningar kan användas som urvalsinstrument, men avidentifiering gör att det tar längre tid att rekrytera och majoriteten av rekryterare är negativa till metoden. Det visar en enkät IFAU gjort med rekryterare som deltagit i ett försök i Göteborgs stad.

Samhälle & kultur

Plusjobben till långvarigt sjuka

Plusjobbarna har varit arbetslösa mycket länge, är äldre än övriga arbetssökande och har ofta ett arbetshandikapp. Arbetsförmedlingen har prioriterat arbetssökande som står långt ifrån ett reguljärt arbete, helt enligt riktlinjerna. Det visar en ny IFAU-rapport.

Samhälle & kultur

Mamma jobbar mindre – pappa jobbar mer

I samband med att det första barnet föds påverkas kvinnors arbetsliv betydligt mer än mäns. Kvinnorna slutar pendla långt, arbetar kortare tid och byter arbete mer sällan än jämförbara kvinnor utan barn. Männen påverkas däremot inte i någon större utsträckning av att få barn. Det visar en ny rapport från IFAU.

Samhälle & kultur

Maxtaxan har inte fått föräldrar att arbeta mer

Maxtaxan har liten effekt på hur mycket föräldrar arbetar. Trots att reformen i genomsnitt halverade barnomsorgsavgifterna har inte föräldrarnas sysselsättning eller arbetade tid påverkats i någon större utsträckning. Det visar en ny rapport från IFAU.

Samhälle & kultur

Kostsamt att vänta med högre utbildning

Den som väntar med att börja på universitet eller högskola får lägre lön efter studierna. Det tar åtminstone tio år innan den som skjuter upp sina studier ett år kommer ikapp jämförbara individer lönemässigt visar en ny rapport från IFAU.

Samhälle & kultur

Stort överutnyttjande av ”vård av sjukt barn”

Förmånen ”vård av sjukt barn” (VAB) överutnyttjas. Överutnyttjandet uppgår till uppskattningsvis 22,5 procent av alla VAB-kronor. Män överutnyttjar förmånen i högre utsträckning än kvinnor. Det visar en ny studie från IFAU som genomförts i samarbete med Försäkringskassan och FUT-delegationen.

Samhälle & kultur