Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2009

Chefens bakgrund styr rekryteringar

Det finns få chefer med utländsk bakgrund och detta tycks vara en bidragande förklaring till de svårigheter många invandrade möter på den svenska arbetsmarknaden visar en ny rapport från IFAU. Chefer anställer nämligen oftare personer med en bakgrund som liknar deras egen.

Den svenska arbetsmarknaden är mycket segregerad och personer med samma bakgrund arbetar ofta tillsammans. Genom att studera vilka som börjar respektive slutar på likartade arbetsplatser kan vi analysera olika förklaringar till denna segregation. Rapportförfattarna visar att en invandrad chef anställer fler invandrade, medan en infödd chef anställer fler infödda. Skillnaderna i rekryteringsmönster är stora mellan inrikes och utrikes födda. Det märks mest på de minsta arbetsplatserna och bland egenföretagarna. Sambandet är starkare i privat än i offentlig sektor, men finns i alla branscher.

– En förklaring är troligtvis att cheferna har fler kontakter med dem som liknar dem själva. Därigenom har de också lättare att bedöma och anställa sådana personer, säger Lena Hensvik som är en av forskarna bakom rapporten. Mönstret kan vara en bidragande orsak både till att invandrade har svårare att få jobb och till den kraftiga segregationen på arbetsmarknaden.

Färre slutar men ingångslönen påverkas inte
Det finns inga skillnader i ingångslön beroende på om chefen och den anställde har liknande bakgrund. Däremot är sannolikheten mindre att anställningen upphör, men denna skillnad finns bara de första två åren på jobbet.

– Detta pekar på att det i stor utsträckning gäller tidsbegränsade anställningar och att cheferna styr vilka som får sluta. Att lönerna inte påverkas antyder att rekryteringarna inte beror på att det finns produktivitetsvinster av att chef och anställd har samma bakgrund, säger Lena Hensvik.

Hur är analysen gjord?
Vi undersöker 100 000 svenska arbetsplatser med mindre än 50 anställda under 1997–2006. Personer födda i länder utanför västvärlden jämförs med infödda och övriga invandrade. Analysen tar hänsyn till en stor mängd egenskaper som kan skilja arbetsplatser åt.

Kontaktinformation
Rapport 2009:24 ”Sådan chef, sådan anställd?” är skriven av Lena Hensvik, Oskar Nordström Skans och Olof Åslund. Rapporten är en svensk sammanfattning av Working paper 2009:24. Om du vill veta mer kontakta Lena på telefon 018–471 60 54, lena.hensvik@ifau.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera