Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2010

Arbetslösa mammor får arbete snabbare om barnen är på dagis

Möjligheten att ha barnen i förskola under arbetslösheten ökade mammornas chanser att få arbete. Papporna påverkades dock inte alls. Detta visar en ny rapport från IFAU.

God effekt av 2001 års reform
När barn till arbetslösa föräldrar har en förskoleplats har föräldrarna lättare att söka och att börja ett arbete. I juli 2001 blev kommunerna skyldiga att erbjuda arbetslösa småbarnsföräldrar barnomsorg minst 15 timmar per vecka. Reformen ökade mammornas sannolikhet att få ett arbete med 17 procent. Detta innebär t.ex. att en mamma som var arbetslös i 60 dagar utan barnomsorg skulle ha en förväntad arbetslöshet på 51 dagar om barnet hade haft en barnomsorgsplats. Tvåbarnsmammor och mammor med låg utbildning verkar ha haft mest nytta av reformen, sannolikheten att börja arbeta ökade mest för dem.

Papporna hittade dock inte arbete snabbare. Vad kan det bero på?

– Mammor som är hemma kanske tar större ansvar för familjen än vad pappor gör i motsvarande situation, säger Ulrika Vikman som skrivit rapporten. För mammorna betyder en plats i förskolan att de får mer tid att söka jobb. För papporna spelar det inte lika stor roll.

Alla föräldrar som blev arbetslösa 2000–2002
Rapporten studerar hur sannolikheten att få arbete förändras för småbarns-föräldrar i de kommuner som inte erbjöd barn till arbetslösa barnomsorg innan reformen. Eftersom även andra faktorer påverkar arbetslösa småbarnsföräldrars chanser till jobb jämförs denna grupp med två kontrollgrupper: småbarns-föräldrar i kommuner som redan tidigare erbjöd arbetslösa barnomsorg, samt föräldrar med lite äldre barn. Rapportförfattaren använder alla föräldrar med barn i åldrarna 2–10 år, som blev arbetslösa mellan juli 2000 och juni 2002.

Rapport 2010:6 ” Hur påverkar tillgång till barnomsorg arbetslösa föräldrars sannolikhet att få arbete?” är en sammanfattning av Working paper 2010:5. Båda är skrivna av Ulrika Vikman, Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Om du vill veta mer, kontakta Ulrika Vikman via telefon: 018-471 11 32, 018-24 57 74, eller via e-post: Ulrika.Vikman@nek.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera