Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 mars 2011

Mammor har högre sjukfrånvaro än pappor

Innan de får barn är män och kvinnor ungefär lika ofta borta från jobbet på grund av sjukdom. Men efter första barnets födelse har mamman ungefär dubbelt så många sjukfrånvarodagar som pappan. Skillnaden finns kvar upp till 15 år efter första barnet. Det visar en ny IFAU-rapport.

Skillnaderna mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro är betydande. Under första halvåret 2008 betalades det till exempel ut 14,5 miljoner sjukpenningdagar till kvinnor och 9,2 miljoner till män. Detta är inte ett specifikt svenskt fenomen utan är kännetecknande för länder med en stor andel kvinnor på arbetsmarknaden. Medan män och kvinnor har ungefär samma sjukfrånvaro innan första barnet har kvinnorna dubbelt så hög sjukfrånvaro från första barnets födelse och upp till 15 år efter det.

Skillnaden har ökat de senaste 30 åren
Kvinnor har varit mer sjukfrånvarande än män sedan 1980-talet. Fram till de allra senaste åren har skillnaden till och med ökat. Den nya studien tyder på att ökningen hänger samman med att kvinnorna, framför allt med små barn, förvärvsarbetar allt fler timmar. År 1980 jobbade t.ex. 30 procent av kvinnorna heltid, i jämförelse med 50 procent år 2007.

– Förvärvsarbete i kombination med att kvinnorna tar ett större ansvar för barn och familj skulle kunna vara en förklaring, säger Per Johansson.

Könssegregerad arbetsmarknad förklarar inte skillnaden
Skillnaderna mellan män och kvinnor kan inte förklaras av att kvinnor oftare arbetar inom branscher och sektorer med dålig arbetsmiljö. Kvinnor är mer sjukfrånvarande i alla branscher, oavsett om kvinnor eller män dominerar.

Normer spelar roll för sjukfrånvaron
– Tröskeln till att använda sjukförsäkringen verkar långsamt ha blivit lägre under den studerade perioden, fortsätter Per Johansson. Fler som uppger att de har medelgod och god hälsa får idag ersättning från Försäkringskassan. Detta gäller framför allt kvinnor.

Kontaktinformation
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Per Johansson på telefon 018-471 70 86, eller e-post per.johansson@ifau.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera