Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2010

Försäkringskassans tidiga insatser gav inte kortare sjukskrivning

Det spelar ingen roll för sjukskrivningslängden om Försäkringskassans hjälp kommer tidigare eller senare, visar en ny rapport från IFAU och Försäkringskassan.

Sjukskrivna som fick göra en särskild kartläggning och ha ett avstämningsmöte tidigt hos Försäkringskassan kom inte tillbaks till arbete fortare än personer som hade kartläggning och möte senare.

– Vi ser ingen effekt av att möta sin handläggare tidigare jämfört med senare, säger Per Johansson som är en av flera författare till rapporten. Vi drar slutsatsen att Försäkringskassans arbete med möten och samtal inte verkar påverka längden på sjukfrånvaron.

Att få hjälp tidigare gynnar inte heller någon enskild grupp. Varken män, kvinnor, individer med olika utbildning, ålder eller olika lång tidigare sjukfrånvaro får kortare sjukfrånvaro vid en tidigare tillgång till insatserna.

En vanlig uppfattning är att tidiga insatser leder till kortare sjukfall. Den tanken har också varit styrande för den svenska lagstiftningen inom området. Det här är den första studien som undersöker om det fungerar så i praktiken.

Experiment
Rapportförfattarna har genom ett randomiserat experiment studerat hur cirka 15 000 sjukskrivna kom tillbaks till arbetsmarknaden efter att ha fått ta del av avstämningsmöte och SASSAM-kartläggning tidigare respektive senare. Behandlingsgruppen fick hjälp i genomsnitt 45 dagar snabbare än kontroll-gruppen. SASSAM står för ”strukturerad arbetsmetodik för sjukfallshantering och samordnad rehabilitering” och den görs av den sjukskrivne och dess handläggare. Ett avstämningsmöte inkluderar vanligtvis även läkaren och/eller arbetsgivaren. Experimentet genomfördes under november och december 2007.

En kompletterande studie från Försäkringskassan
Försäkringskassan ger samtidigt ut Socialförsäkringsrapport 2010:8 baserad på en enkät med deltagarna: ”Tidiga insatser i sjukfallen – vad leder de till?” av Pernilla Tollin.

Kontaktinformation
Rapport 2010:11 ”Underlättar tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen återgången i arbete? är skriven av Per Engström och Per Johansson, IFAU samt Hans Goine, Edward Palmer och Pernilla Tollin från Försäkringskassan.

Kontaktinformation
Om du vill veta mer, kontakta:
Per J: 018-471 70 86, per.johansson@ifau.uu.se
Hans: 010-111 86 35, hans.goine@forsakringskassan.se
Edward: 010-116 92 40, edward.palmer@forsakringskassan.se
Pernilla: 010-111 93 26, pernilla.tollin@forsakringskassan.se
Per E: 018-471 76 34, per.engstrom@nek.uu.se

Pernilla Tollin svarar på frågor kring Socialförsäkringsrapport 2010:8 ”Tidiga insatser i sjukfallen – vad leder de till?” Hon nås på kontaktuppgifter enligt ovan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera