Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2009

Privat arbetsförmedling utvärderad

Arbetssökande som fick hjälp av en privat förmedling klarade sig i genomsnitt lika bra som de som gick till Arbetsförmedlingen. Utrikes födda hos privat arbetsförmedling hittade dock jobb snabbare. Ungdomar verkar ha förlorat något på att byta förmedling. Det visar en utvärdering gjord av IFAU.

Under 2007–2008 fanns både privat och offentlig arbetsförmedling i tre län. Slumpvis utvalda ungdomar, funktionshindrade och utrikes födda fick möjlighet att gå till en privat förmedling, vilket bara var fjärde gjorde. Arbets-sökande hos de s.k. kompletterande aktörerna hade tätare kontakt med sin förmedlare samt deltog oftare i jobbsökaraktiviteter och jobbmässor än de på Arbetsförmedlingen. De var också nöjdare med den hjälp de fick.

Arbetssökande som gick till en privat förmedling hade i genomsnitt lika stor sannolikhet att få jobb som de på Arbetsförmedlingen. Gruppernas inkomster skiljde sig inte heller åt. Utlandsfödda hos privat förmedling fick dock arbete snabbare och tjänade också mer än de som var på Arbetsförmedlingen.

– Vi vet inte om skillnaderna beror på att förmedlingarna satsade olika mycket resurser eller på att de privata förmedlingarna arbetade på ett annat sätt, säger Björn Öckert som är en av forskarna bakom studien.

Vissa resultat tyder på att ungdomarna hos de privata förmedlingarna klarade sig sämre. En möjlig förklaring är att de inte praktiserade hos arbetsgivare lika ofta.

Försöket omfattade 669 funktionshindrade, utrikes födda och ungdomar i Malmö, Norrköping, Sundsvall, Härnösand och Timrå. De privata aktörerna fick betalt efter hur väl de lyckades förmedla arbeten till de arbetslösa.

Kontakt
Rapport 2009:23 ”Betalt efter resultat – utvärdering av försöksverksamhet med privata arbetsförmedlingar” är en svensk version av Working paper 2009:23.

Båda har skrivits av Helge Bennmarker, Erik Grönqvist erik.gronqvist@ifau.uu.se, 018-471 70 75) och Björn Öckert (bjorn.ockert@ifau.uu.se, 018-471 70 95). Kontakta Erik eller Björn om du vill veta mer på telefon 070-237 67 00.

Kontaktinformation
Kontakta Erik Grönqvist eller Björn Öckert på telefon 070-237 67 00 om du vill veta mer.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera