Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2010

Låg aktivitet i jobb- och utvecklingsgarantin

Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins två första faser har få organiserade aktiviteter, men söker relativt många arbeten och är överlag nöjda med programmet, visar en ny IFAU-rapport.

Enligt förordningen ska jobb- och utvecklingsgarantin innehålla organiserade aktiviteter och eget jobbsökande som motsvarar deltagarnas hela arbetsutbud, dvs. den tid de vill arbeta. Men de flesta, 65 procent, lade högst tio timmar i veckan på aktiviteter och jobbsökande. Organiserade jobbsökaraktiviteter var vanligast, det hade 35 procent haft den senaste veckan.

– Det förvånade oss att det var så lite programinnehåll, särskilt i förhållande till hur programmet är tänkt att fungera, säger Kristina Sibbmark som är en av författarna till rapporten.

Ungefär sju av tio deltagare mötte sin förmedlare eller handledare en gång i månaden eller mer sällan.

10 sökta arbeten per månad
Deltagarna sökte i genomsnitt 10 arbeten per månad. Det är ett sökt arbete mer per månad än hela gruppen arbetssökande som är inskrivna på förmedlingen under år 2009.

Mer aktivitet hos de kompletterande aktörerna
Deltagare hos kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen, en sorts privat arbetsförmedling, gjorde mer än de som gick hos Arbetsförmedlingen. De mötte sin handledare oftare, sökte fler arbeten, hade mer aktiviteter och tyckte i högre utsträckning att de blivit bättre på att söka arbete.

Åtta av tio mycket eller ganska nöjda
Åtta av tio är mycket eller ganska nöjda med garantin som helhet. Nästan en fjärdedel ger högsta betyg. Deltagare hos Arbetsförmedlingen och komplet-terande aktörer är lika nöjda, trots att de senare fått betydligt mer hjälp. Grupperna är också lika nöjda med sin kontakt med arbetsförmedlare eller handledare och coach hos de kompletterande aktörerna, 40 procent säger att det fungerat mycket bra. Enkät med deltagarna
Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program för personer som varit utan arbete länge och t.ex. blivit utförsäkrade från a-kassan, eller varit arbetslösa 18 månader. Den arbetssökande måste delta för att få fortsatt ersättning. Garantin är Arbetsförmedlingens största program, i augusti 2010 var 80 000 personer inskrivna.  Rapporten bygger på en enkät med 5 000 deltagare i garantins fas ett och två. Arbetshandikappade och de som deltar i sysselsättning i fas tre ingår inte. Enkäten gjordes i november–december 2009. Svarsfrekvensen var 65 procent.Kontaktuppgifter
Rapport 2010:15 ”Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?” är skriven av Sara Martinson och Kristina Sibbmark. Har du frågor är du välkommen att kontakta författarna på 018-471 70 92 (Kristina) eller 018-471 70 91 (Sara); alternativt e-post: förnamn.efternamn@ifau.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera