Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2010

Jobbnätet gav långtidsarbetslösa arbete

Extra mycket hjälp från arbetsförmedlare med många arbetsgivarkontakter gjorde att långtidsarbetslösa fick jobb snabbare. Det visar en utvärdering av projektet jobbnätet från IFAU.

Arbetslösa som deltog i jobbnätet fick ett osubventionerat arbete snabbare än jämförbara personer som inte deltog. På ett års sikt förkortades arbetslöshetstiden med tre veckor. Effekten var två månaders förkortad arbetslöshet om subventionerade anställningar, som nystartsjobb och anställningsstöd, dessutom räknas som arbete.

– Eftersom målgruppen har en svag ställning på arbetsmarknaden tycker vi att effekten är relativt stor, säger Martin Lundin som är en av författarna till rapporten.

– Projektet bedrevs i liten skala och det är svårt att säga om resultaten blir desamma om jobbnätet används på bred front, fortsätter Martin Lundin.

Jobbnätet inom jobb- och utvecklingsgarantin
Jobbnätets metod var tänkt att användas inom jobb- och utvecklingsgarantin. Studier från Arbetsförmedlingen och Riksrevisionen tyder dock på att insatserna inom jobb- och utvecklingsgarantin inte varit lika ambitiösa som jobbnätet: förmedlarintensiteten har varit lägre och arbetsgivarkontakterna färre.

Jobbnätet innebar förstärkt förmedling och arbetsgivarkontakter
Jobbnätet gav långtidsarbetslösa som deltog i aktivitetsgarantin mer hjälp att söka arbete. Det fanns också extra resurser för att matcha arbetslösa och arbetsgivare. Arbetsförmedlarna jobbade med små grupper av arbetssökande och lade hälften av sin arbetstid på kontakter med arbetsgivare. Projektet involverade vissa arbetsförmedlingskontor i Stockholms län under 2006–2007. Rapportförfattarna jämför hur det gick för de 764 projektdeltagarna med långtidsarbetslösa inom aktivitetsgarantin från andra kontor i samma län.

Kontaktinformation
Rapport 2010:2 ”Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet” är skriven av Linus Liljeberg och Martin Lundin. För mer information kontakta Linus (tel: 018–471 70 97, e-post: linus.liljeberg@ifau.uu.se) eller Martin (tel: 018–471 60 59, e-post: martin.lundin@ifau.uu.se).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera