Tema

Forskningsnyheter från Högskolan i Gävle.

Könet avgör vad doktorn ordinerar

Män uppger i större utsträckning att de har en depression än kvinnor. Trots det är behandling med antidepressiva läkemedel betydligt vanligare bland kvinnor. Förklaringen kan vara en kultur där kvinnors problem oftare ses som psykiska, enligt forskaren Lena Thunander Sundbom.

Hälsa & medicin

Brister i mätning av arbetsbelastning

Trots att det tunga kroppsarbetet i många fall ersatts av arbeten som kräver lägre muskelaktivitet skadas människor fortfarande i jobbet. För att kunna svara på varför det är så krävs bättre mätmetoder, konstaterar forskaren Jennie Jackson vid Högskolan i Gävle.

Hälsa & medicin

Det styr hur lärare sätter betyg i idrott och hälsa

Vad värderar lärare när de sätter betyg i idrott och hälsa och vilka möjligheter har olika elever att lyckas i ämnet?
– Jag frågade erfarna kollegor hur de gjorde och fick till svar att det bara vet man, det ser man ju när de springer runt och rör sig, säger Lena Svennberg, adjunkt i idrottsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Utbildning & skola

Vem får oss att tänka som vi gör om utbildning?

Internationella jämförelser av skolresultat (till exempel PISA och TIMSS) spelar en betydelsefull roll i utbildningspolitiska diskussioner och i bedömningar av kvalitet och utveckling av utbildningssystem. Forskare vid Högskolan i Gävle ska nu studera hur internationella aktörer påverkar vår bild av hur utbildning ska vara.

Utbildning & skola

Luftvägstester kan rädda liv

Vi måste få bättre rutiner för narkos vid akuta situationer, det handlar om patientsäkerhet och om att rädda liv. Samtidigt behöver vi se det stora behovet av att hjälpa patienten över den värsta rädslan, säger Kati Knudsen, forskare vid Högskolan i Gävle.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet