Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Typen av samarbete avgör om logistikbranschens gröna krav ska bli möjliga för transportfirmorna att leva upp till. Ibland är långvariga avtal nyckeln, men ibland är bara utbyte av kunskap effektivare.

Varför uppfyller inte logistikindustrin de gröna mål som förväntas av den med tanke på överflödet av teknik som stöder detta? Det frågar sig Amer Jazairy, forskare inom hållbar logistik vid Högskolan i Gävle.

Enligt honom vill både köpare och utförare av transporttjänster generellt arbeta för en hållbar logistik, men ofta de missförstår varandra. De gröna kraven från logistikköparna kan till exempel bli för specifika, för omöjliga eller för motstridiga för transportfirmorna.

– Detta får många att snabbt dra slutsatsen att samarbete mellan de två aktörerna är vägen framåt för grönare transporter, men vår forskning visar att samarbete kanske inte alltid är nyckeln, säger Amer Jazairy.

Förstå samarbetets villkor

Amer Jazairy och hans kollegor vid Högskolan i Gävle identifierade två olika typer av samarbeten, ett som är centrerat kring långvariga kontrakt där båda parterna gemensamt och under långa avtalstider investerar i specifika tillgångar, och ett som är centrerat kring utbyte av kunskap och information mellan parterna.

Forskningen visar att vissa gröna transportmetoder bara kräver den första typen av samarbete, medan andra bara kräver den andra – och vissa kräver båda.

– Att investera i flottor som kör på alternativa bränslen kräver till exempel bara att man kommer överens om långsiktiga kontrakt för att säkra avkastningen på investeringarna, då det i detta segment handlar om snäva vinstmarginaler, säger Amer Jazairy.

– Men när vi talar om de stora logistikcentren som nu byggs runt våra städer så behövs ett samarbete om kunskapsutbyte, till exempel genom att integrera IT-systemen för att få live data om transporterna och för att dela kunskap för att optimera routing – vägvalet.

Samarbete inte alltid bäst

Om de två aktörerna tillämpar ”fel” typ av samarbete kan det leda till onödiga kostsamma konsekvenser, då det innebär åtaganden i bindande avtal och en intensifierad kommunikationsinsats, menar Amer Jazairy.

– Så försiktighet krävs innan vi samarbetar!

– Det här är första gången vi forskare säger att ett samarbete inte alltid är att föredra för grön logistik. Det är inte alltid ”ju mer desto bättre”, det beror helt på vilken typ av gröna transporter det är fråga om, säger Amer Jazairy.

Avhandling:

Engaging in green logistics – An eye on shippers, logistics service providers and their interaktions

Kontakt:

Amer Jazairy, doktor i industriell ekonomi, vid Högskolan i Gävle, amrjai@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera