Bild: Matt Howard/Unsplash
Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sommaren 2014 utbröt den största svenska skogsbranden i modern tid. Forskare har undersökt hur de boende i området upplevde katastrofen – och upptäckt överraskande skillnader.

Forskare har undersökt hur 601 människor som bodde i närheten av området för den stora skogsbranden i Västmanland 2014, den största branden i modern tid i Sverige, upplevde katastrofen.

Resultaten överraskade och visar på en stor skillnad mellan de som fick fly för sitt liv och de som visserligen bodde i området men som inte behövde evakuera och fick sin information via nyhetssändningarna.

– För att hjälpa måste vi ta större hänsyn till den mest utsatta gruppens starka psykologiska upplevelser. De som blev tvingade att fly för sitt liv blev psykologiskt mer påverkade och hemsöktes oftare av minnena, något som under en lång tid kommer att påverka deras inre värld, säger Igor Knez, professor i psykologi vid Högskolan i Gävle.

Blixtminnen med levande ögonblicksbilder

Forskarna fann att de som upplevde branden in på skinnet utvecklade ett så kallat blixtminne, ”flashbulb memory”, någon man också observerat vid andra katastrofer som 9/11 eller Estonia. Ett blixtminne framkallar en mycket detaljerad, exceptionellt levande ögonblicksbild.

– Detaljrika minnen, där du ser elden, hör dess ljud och lukt, blir mer emotionella och påverkar individens existens, man förändras och ser på sig själv och världen på ett annat sätt efter det man varit med om.

”Det är inte över för att du överlever”

Igor Knez menar att efter-katastrof-arbetet måste ta hänsyn till att dessa människor behöver erbjudas möjligheter till samtal, kanske i flera månader eller mer.

– Hjälparbetet behöver ta större hänsyn till att de som tvingades fly för sitt liv har så mycket starkare upplevelser, som under lång tid kommer påverka deras inre värld.

Även andra katastrofer

Han menar också att detta är något som skulle kunna generaliseras till människor som råkat ut för katastrofer, naturkatastrofer, krig med mera, och att samhället måste vara förberett på detta behov.

– Med klimatförändringarna kommer ju fler naturkatastrofer och de här bränderna förekommer nu mer och mer hos oss. Man kan tänka sig att vi kan få naturkatastrofflyktingar inom landet.

– Vi måste ta det på allvar, det räcker inte med att de överlever, Det är inte över, det är vad våra resultat visar, säger Igor Knez.

Vetenskaplig artikel:

I can still see, hear and smell the fire: Cognitive, emotional and personal consequences of a natural disaster, and the impact of evacuation.

Kontakt:

Igor Knez, professor i psykologi vid Högskolan i Gävle, igor.knez@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera