Tema

Smart metod hittar bästa platsen för sol- och vindkraft

Placeringen av en vindkraftspark eller en rad solpaneler är viktig för att maximera effekten. Genom en automatiserad process som jämför två tänkbara alternativ i taget, har Goran Milutinovic i sin avhandling hittat en metod som räknar ut bästa platsen.

Det är när man använder sig av data från geografiska informationssystem (GIS), där man ibland har varje punkt på kartan som ett alternativ, som den nya metoden verkligen kommer till nytta.

– Genom att automatisera en process av jämförelser av två alternativ i taget så har jag kommit fram till en metod som kan användas för att välja det bästa av en miljon alternativ, eller hur många som helst, säger Goran Milutinovic, forskare vid Högskolan i Gävle.

Han berättar att det finns en hel del olika metoder som används idag, men att de allra flesta är väldigt komplexa och kräver experter.

Metoden gör det också lättare att visualisera beslutsprocessen. Det är ett av problemen, inom GIS, att beslutsprocessen inte kan visualiseras då man ofta använder en metod som bara redovisar ett resultat utan att man vet vad som händer.

Sol, vind och vatten

Om man till exempel någonstans i Gävleborg vill sätta upp ett antal solpaneler, då blir hela Gävleborg, varje yta på 50 x 50 meter ett alternativ. Eller om man ska lokalisera bästa platsen för en vindkraftspark. I båda fallen måste också andra aspekter vägas in, sol- och vindförhållanden, avstånd till elnätet, med mera.

Ett annat exempel där platsen är väldigt viktig, är vid dammbygge i en flod. En flod har till exempel olika mycket vatten per minut som flyter igenom vid olika delar och vissa platta delar där det inte är gynnsamt.

– I alla fallen kan min metod användas för att hitta det optimala stället för solpaneler, vindkraftverk, eller en damm.

– Min förhoppning är att min metod ska kunna användas, i stället för de vanligt förekommande metoder som inte riktigt fungerar. Till exempel när man ska sätta upp solpaneler, vindkraftverk eller bygga en damm, säger Goran Milutinovic.

Avhandling:

Computational and Visual Tools for Geospatial Multi-Criteria Decision-Making

Kontakt:

Goran Milutinovic, doktor i geospatial informationsbehandling vid Högskolan i Gävle, goran.milutinovic@hig.se

Smart metod hittar bästa platsen för sol- och vindkraft

 lästid ~ 2 min