Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Om kemiproducenten hyr ut sina produkter och låter användaren betala för funktionen snarare än kvantiteten, gynnas båda parter ekonomiskt. Dessutom gynnas miljön då mindre mängd kemikalier är i omlopp och då kemikalierna renas eller kasseras på ett korrekt sätt hos producenten.  

– Konceptet med att hyra kemikalier skulle minska de kemiska utsläppen i atmosfären från dagens hundratals ton, till 10-20 ton per år, säger Rodrigo Lozano, forskare inom industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Ursprungligen kommer konceptet “Chemical Leasing” från FN:s organisation för industriell utveckling (Unido), och är en affärsmodell för att minska handel och dumping av kemikalier

Hyra istället för att köpa kemikalier

Det handlar om att kemiproducenten och användaren når en överenskommelse där producenten, istället för att som nu sälja enbart kilogram eller liter av en produkt, hyr ut kemikalierna och säljer funktionen av en produkt.

Rodrigo förklarar; Om någon ska rena 10 000 flaskor, istället för att bara köpa två ton av den kemiska produkten, träffas ett avtal där producenten efteråt tar tillbaka kemikalierna och renar dem eller kasserar dem på ett korrekt sätt.

– Vanligen så renas kemikalierna till största del och återanvänds sedan, säger Rodrigo Lozano.

Båda parterna gynnas ekonomiskt

Båda parterna gynnas också ekonomiskt av en sådan överenskommelse, då de kommer överens om ett pris där producenten tar hänsyn till produktens pris men också kostnaden för omhändertagandet efteråt.

I vanliga fall måste användaren betala två gånger, för produkten och sedan för återvinningen. Så även om kemikalierna blir lite dyrare vid köpet så reduceras kostnaderna senare.

– Producenten har ofta anläggningar för detta så det är inte så svårt för dem, de får också oftast tillbaka en produkt som är relativt lätt att rena. Det är lite som återvinningen av flaskor i Sverige, men med ett närmare samarbete mellan producent och användare.

Tre vägar att gå

För att få industrin mera hållbar behöver man använda tre vägar förklarar Rodrigo, vetenskap, lagstiftning och genom affärsmodeller.

– Vetenskapen är bra, men det är dyrt att utveckla nya produkter och lagstiftning tvingar företagen att betala stora summor för att engagera någon att leta efter och ta hand om alla kemikalierna, men vid affärsmodellen ”Chemical Leasing” så ser de ett sätt att spara pengar.

Endast fem procent av kemiföretagen är gröna så det finns en enormt stor potential för att använda grön kemi, fastslår han, och berättar att metoden idag är vanligast i utvecklingsländer.

– För miljön innebär detta att vi skulle minska utsläppen från hundratals ton av kemikalier i atmosfären, till 10-20 ton per år, så det är en avsevärd reduktion. Och dessutom reducera åtgången av resurser för kemikalier med åtminstone 70 procent, säger Rodrigo Lozano.

Rodrigo Lozano var tidigt involverad i projektet, och medverkar i boken Chemical Leasing utgiven i Österrike av Unido i december 2020.

Vetenskapliga artiklar:

Fostering green chemistry through a collaborative business model: A Chemical Leasing case study from Serbia. Conservation and Recycling (2013)
Critical reflections on the Chemical Leasing concept, Resources. Conservation and Recycling (2014)
.

Kontakt:

Rodrigo Lozano, forskare inom industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle, rodrigo.lozano@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera