1. 21 oktober 2020

  Mindre stressade pappor med delad föräldraledighet

  Pappor som delar föräldraledigheten lika med sin partner känner sig tryggare i sin föräldraroll och är nöjdare i sin relation visar en avhandling från Göteborgs universitet. 

 2. 17 februari 2020

  KBT för utmattningssyndrom ger effektiv symtomlindring

  En 12 veckor lång KBT-behandling minskar symtomen och ökar livskvaliteten hos personer med utmattningssyndrom eller anpassningsstörning. Det gäller både via internet och kognitiv beteendeterapi på vanligt sätt. De positiva effekterna kvarstod ett år efter avslutad behandling.

 3. 7 juni 2019

  Hunden speglar ägarens stress

  Stressnivåerna hos hundar och deras ägare följer varandra över tid, enligt en ny studie från Linköpings universitet. Forskarna tror att hundarna speglar sina ägares stressnivåer, snarare än tvärtom.

 4. 29 april 2019

  God kondition påverkar inte akut stressreaktion

  När friska individer utsätts för akut psykosocial stress tycks inte konditionen spela någon roll för hur kroppen reagerar fysiologiskt, det vill säga hur nivåerna av olika hormoner samt puls och blodtryck förändras. Bland annat ser stresshormonet kortisol ut att fungera som det ska även...

 5. 24 januari 2019

  Kognitiv träning stärker återhämtningen efter utmattning

  Kognitiva nedsättningar, till exempel problem med minne och koncentration, är vanligt vid utmattningssyndrom. Men detta går att förbättra med kognitiv träning – som dessutom ger positiva effekter på återhämtningen, enligt forskning vid Umeå universitet.

 6. 15 november 2016

  Utmattningssyndrom förändrar synen på livet

  De som drabbas av utmattningssyndrom kan uppleva det som ett livsförändrande existentiellt tillstånd som präglas av maktlöshet, meningslöshet och sårbarhet. Det är dock ett perspektiv som sällan uppmärksammas i vården av de drabbade. Det visar en ny avhandling vid Mittuniversitetet.

 7. 2 september 2014

  Trauma i barndomen kan ge fetma i vuxen ålder

  Att vara utsatt för övergrepp under barndomen innebär en markant ökning av risken att utveckla fetma i vuxen ålder. Det visar en metaanalys av tidigare gjorda studier, som omfattar totalt 112 000 studiedeltagare. Analysen gjordes av forskare på Karolinska Institutet 2014.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera