Blåbocken liknar en antilop med kraftiga horn och brunaktig päls.
Bild: Naturhistoriska riksmuseet
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Blåbocken är det enda stora afrikanska däggdjuret som dött ut i modern tid. Nu visar forskning att arten var livskraftig fram till att koloniserande européer utrotade den blåskimrande antilopen.

Blåbocken med det vetenskapliga namnet Hippotragus leucophaeus var en gräsätande antilop. Arten levde i södra Afrika under tusentals år innan den föll offer för kolonisatörers jakt runt år 1800.

Det finns bara fyra bevarade exemplar av blåbock i världen. En av dem är utställd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Arvsmassan nyckeln till kunskap

Den här blåbocken kan ge ledtrådar till artens evolution, anpassningar och utdöende. I en internationell studie, som letts av forskare vid universitetet i Potsdam, har nu hjortdjurets arvsmassa kartlagts.

– I början av samarbetet med universitetet i Potsdam förväntade jag mig inte att vi skulle se dessa häftiga resultat. Jag är så stolt över att vår blåbock är den individ med bäst bevarad arvsmassa i världen. Den har nu använts i tre publicerade studier, säger intendent Daniela Kalthoff vid Naturhistoriska riksmuseet i ett pressmeddelande.

Resultatet från den senaste studien visar att arten troligen var anpassad till en liten population. Men stammen var sårbar för plötsliga förändringar, som till exempel jakt i samband med den europeiska koloniseringen av södra Afrika.

Blåbocken klarade klimatförändringar

En liten population anses ofta vara mycket sårbar eftersom förmågan att anpassa sig är sämre. Men studien visar att blåbockar levde i balans trots att de var förhållandevis få.

Forskarna har inte kunnat se tecken på inavel och blåbocken tycks inte heller ha påverkats av klimatförändringar i någon större utsträckning. Istider brukar till exempel resultera i att tillgång på livsmiljöer och föda förändras, något som ofta påverkar större däggdjur.

–Att ingen inavel upptäcktes tyder på en anpassning till en långsiktigt liten populationsstorlek. Detta indikerar i sin tur att arter kan överleva under en lång tid med en liten population, så länge de inte utsätts för större störningar. Våra resultat visar även att den europeiska koloniseringen av södra Afrika från 1600-talet och framåt troligen spelade en avgörande roll när blåbocken dog ut, säger forskaren Love Dalén vid Centrum för paleogenetik.

I studien har forskarna också identifierat två gener som troligen har gett blåbocken dess speciella blåskimrande päls.

Vetenskaplig studie:

Colonial-driven extinction of the blue antelope despite genomic adaptation to low population size, Current Biology.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera