Två fladdermöss nära varandra.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Djur som fladdermöss kan vara kompisar och hjälpa varandra. En ny studie visar hur samarbete och sociala band har utvecklats hos djur som lever i grupp.

Djur som lever i stabila grupper kan samarbeta, hjälpa varandra och dela med sig av mat. Biologer har länge observerat att individer inom dessa grupper bildar sociala band eller vänskap, men de har inte varit helt överens om hur relationer mellan djur har utvecklats.

En ny studie kastar dock nytt ljus över evolutionen av sociala band och samarbete hos djur i grupp.

Relationer utvecklas över tid

Forskarnas analys visar att sociala band utvecklas gradvis över tid. Starka band kännetecknas av en historia med ömsesidig hjälp och nya gemensamma aktiviteter mellan individer.

En gradvis uppbyggnad av sociala band kan ske inom små grupper eller större, förutsatt att individer har möjligheter att interagera med partners i mindre delgrupper.

Studien visar även att befintliga gruppmedlemmar aktivt tar initiativ till sociala band med nya rekryter, något som utvidgar det sociala nätverket.

Viktigt med sammanhållning

Det finns alltså en dubbel mekanism att bibehålla befintliga relationer samtidigt som nya bildas. Enligt forskarna visar detta vikten av social sammanhållning hos grupplevande djur.

– Hur individer beter sig mot nya individer i gruppen har diskuterats och på senare tid har tanken att vänskaper med nya individer tar lång tid att utveckla betonats. Vår analys visar att detta inte behöver vara fallet, säger forskaren Olof Leimar vid Stockholms universitet och fortsätter:

– I de ursprungliga diskussionerna om evolution av samarbete förslogs i stället möjligheten att individer aktivt försöker etablera nya relationer, och detta stämmer med vår analys, säger Olof Leimar.

Fladdermöss har studerats

Studien hämtar inspiration från det ömsesidiga förhållandet mellan mor och avkomma, där hjälpen främst går åt ena hållet. Observationer av vampyrfladdermöss som delar med sig av mat stöder ytterligare forskarnas teorier.

– Vi hoppas att våra resultat kan tjäna som inspiration till ytterligare forskning om de sociala bandens dynamik i olika grupplevande arter, inte minst hur nya sociala band bildas, säger Olof Leimar.

Studien är ett samarbete mellan forskare från Stockholms universitet och Neuchâtels universitet i Schweiz.

*Bild: Oasalehm/Wikimedia commons. Licens: CC BY-SA 4.0

Vetenskaplig studie:

Social bond dynamics and the evolution of helping. Pnas.

Kontakt:

Olof Leimar, professor emeritus vid zoologiska institutionen, Stockholms universitet, olof.leimar@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera