Rygg och fena syns vid vattenyta

Situationen är allvarlig för tumlare som lever i Bälthavet, där Sveriges södra kustvatten ingår. Varje år dör 900 efter att ha fastnat i fisknät.

Forskare i Sverige, Danmark och Tyskland varnar nu för att situationen för tumlare i Bälthavet är betydligt allvarligare än vad som tidigare varit känt.

I en studie framgår att populationen, som lever i bland annat Kattegatt och Öresund, har halverats under de senaste 18 åren. Idag återstår bara cirka 14 000 djur. Det kan jämföras med åren 2012-2016 då cirka 40 000 tumlare fanns i området.

– Tyvärr finns det inga tecken på att utvecklingen går åt rätt håll. Minskningen är mycket tydlig, vi har fastställt att det är mer än 90 procent sannolikhet att populationen minskar, vilket är mycket allvarligt, säger forskaren Kylie Owen vid Naturhistoriska riksmuseet.

Här finns tumlarna i Bälthavet

Bälthavspopulationens utbredningsområde sträcker sig genom Kattegatt, Öresund, Bälthavet och sydvästra Östersjön. Tumlarna kan ses i havet utanför Sveriges sydvästra kust, ungefär från Falkenberg till Ystad. Populationen är genetiskt unik och är anpassad för att söka föda i grunda vatten.

Tumlarna har räknats sex gånger sedan 2005 med flyg och båt. De är bara synliga en kort tid vid vattenytan, men forskarna kan med hjälp av olika beräkningsmetoder ändå göra bedömningar av det totala antalet.

– Genom att beräkna Bälthavspopulationens förökningstakt har vi kommit fram till att maximalt 24 individer kan dödas varje år om populationen ska kunna återhämta sig och vara långsiktigt livskraftig. Samtidigt beräknas ungefär 900 individer bifångas bara i danskt och svenskt nätfiske årligen. Till detta kommer även bifångster i tyskt nätfiske, säger forskaren Julia Carlström vid Naturhistoriska riksmuseet.

Flera hot mot tumlarna

Förutom att fastna i fiskenät finns andra hot mot tumlarna. De är känsliga för miljögifter och kan också skadas av undervattensbuller. Högt fisketryck och försämrad miljö i haven kan också leda till minskad tillgång på föda som småfisk.

Att minska miljögiftshalter och förbättra fiskbestånd tar många år, men problem med bifångster kan åtgärdas med direkta resultat, menar forskarna. En möjlig lösning att minska nätfisket i särskilt viktiga områden i kombination med så kallade ljudskrämmor på återstående nät.

– Det är av hög vikt att situationen för Bälthavstumlaren åtgärdas nu, innan det går lika illa som för den akut hotade Östersjöpopulationen, säger Kylie Owen.

I Östersjön finns bara cirka 500 tumlare kvar och de löper stor risk att utrotas.

– Tumlarpopulationen i Nordsjön är fortfarande stabil, men det hjälper inte andra populationer eftersom de är anpassade för olika livsmiljöer. För att bevara tumlarna i Kattegatt, Öresund och Östersjön måste vi skydda dem i deras egen miljö, säger Julia Carlström.

Vetenskaplig studie:

A negative trend in abundance and an exceeded mortality limit call for conservation action for the Vulnerable Belt Sea harbour porpoise population, Frontiers in Marine Science.

Kontakt:

Julia Carlström, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet, julia.carlstrom@nrm.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera