Två beiga torn mot blå himmel, ur det ena tornet kommer vit rök.
Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ny kärnkraft är varken hållbar eller kostnadseffektiv, enligt en ny studie från Blekinge Tekniska Högskola. Den gröna omställningen blir endast samhällsekonomiskt försvarbar om man satsar på energibesparingar och ny förnybar energi, enligt forskarna.

Allt fler prognoser förutspår att det svenska elenergibehovet kommer att öka kraftigt i och med den pågående gröna omställningen som bland annat innebär storskalig elektrifiering av stål- och transportsektorerna under de närmaste decennierna.

Regeringen vill ha kärnkraft

Regeringen gick nyligen ut med att de vill möta detta med en storsatsning på 10 nya kärnkraftsreaktorer. Andra i debatten förordar lösningar baserade på energibesparande åtgärder och ny förnybar energi.

Samtidigt kom International Energy Agency, IEA, med en ny rapport som för första gången tar höjd för samhällets kostnader för att hantera väderberoende energis variabilitet.

Kärnkraften blir mycket dyr

Forskare vid BTH har gjort en samhällsekonomisk jämförelse som jämför regeringens nya kärnkraftsfärdplan med andra alternativ, med hänsyn till IEA:s nya kostnadsuppskattningar.

Forskarna har kommit fram till att regeringens kärnkraftsfärdplan blir 470 till 1070 miljarder kronor dyrare fram till år 2050 än satsningar på energibesparingar och ny förnybar energi.

Till detta kommer en merkostnad under den nya kärnkraftens resterande livslängd till cirka år 2100 på uppåt 5000 miljarder.

Alla scenarier dyrare

– Trots att vi var generösa vid beräkningen av kärnkraftens kostnader blev alla scenarier med ny kärnkraft klart dyrare än alternativen, säger Henrik Ny, universitetslektor vid Institutionen för strategisk hållbar utveckling, Blekinge Tekniska Högskola.

BTH:s modellering utgick ifrån Svenska Kraftnäts framtidsscenarier för energisystemet från år 2021 och jämförde regeringens kärnkraftsfärdplan mot alternativ med fokus på energibesparingar och ny förnybar energi. Det kombinerades med IEA:s senaste uppskattningar av energislagens totala livscykelkostnader, inklusive gruvbrytning, transporter, drift och avfallshantering.

Läs också: Därför går återställningen av våtmarker långsamt

Vetenskaplig artikel:

Ny kärnkraft eller effektivisering och ny förnybar energi för ett kostnadseffektivt svenskt elsystem? Modellering och kostnadsanalyser kring fördubblad elanvändning till år 2050, Blekinge Tekniska Högskola.

Kontakt:

Henrik Ny, universitetslektor vid Institutionen för strategisk hållbar utveckling, Blekinge Tekniska Högskola
henrik.ny@bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera