En nyfödd ligger på bröstet, under en ljusgrön sjukhusrock.
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnor som drabbas av havandeskapsförgiftning, preeklampsi, under en graviditet löper en ökad risk att utveckla hjärtkärl-sjukdom senare i livet. Nu tror sig forskare veta varför, i detalj.

Preeklampsi, havandeskapsförgiftning, är ett allvarligt tillstånd som kan uppstå under en graviditet. Tillståndet kännetecknas av ett högt blodtryck som kan orsaka skador på organ hos den gravida.

Preeklampsi och risk för hjärtkärl-sjukdom

Kvinnor med preeklampsi löper en ökad risk för hjärtkärl-sjukdomar senare i livet. Risken är upp till åtta gånger högre. De drabbas också i snitt tio år tidigare av hjärtkärl-sjukdomar jämfört med dem som haft en normal graviditet.

Källa: Lunds universitet

Vid preeklampsi stressas moderkakan och frisätter blåsor, så kallade vesiklar, som tar sig ut i den gravidas blodomlopp. De fungerar som en länk mellan moderkakan och den gravidas immunförsvar och innehåller genetiskt material som kan påverka cellfunktioner.

I en tidigare studie har forskarna sett att blåsorna, vesiklarna, kan ta sig in i den gravidas endotelceller i blodkärlen och påverka immunförsvaret. Forskarna har också visat att vesiklarnas genetiska innehåll, mikroRNA, kan omprogrammera celler.

Endotelceller finns på insidan av blodkärlen

Endotelceller är specialiserade celler som finns på insidan av blodkärlen och som framför allt har som funktion att skapa en barriär mellan blodet och vävnaderna. Bland annat reglerar de blodflödet, motverkar blodproppar och reglerar passagen av immunceller.

Källa: Lunds universitet

En hypotes från tidigare har varit att preeklampsin kan orsaka styvare blodkärl. Vilka mekanismer som i så fall ligger bakom har dock inte varit kända.

Blodkärlen får skador

I en ny studie från Lunds universitet har saken undersökts mer specifikt. I studien undersökte forskarna små vävnadsprover, inklusive blodkärl, som tagits från gravida i samband med planerade kejsarsnitt. Forskarna utsatte blodkärlen för vesiklar. Det visade sig att preeklampsi-vesiklar tas upp av endotelceller i kärlväggen och ”förstör” konstruktionen och uppbyggnaden hos blodkärlens endotelceller. Även underliggande kärlvägg påverkas.

– Kärlen som exponerades för preeklampsi-vesiklar drog ihop sig mer, vilket ger ett högt blodtryck, säger Lena Erlandsson, forskare vid Lunds universitet.

I en normal graviditet blir det lättare för blodet att cirkulera genom att blodkärlen vidgas och blodtrycket sjunker. Det såg också forskarna.

– De normala vesiklarna bidrog till att kärlen vidgade sig. Men när kärlen exponerades för preeklampsi-vesiklar är det som att deras mikroRNA har omprogrammerat endotelcellerna och skadat kärlen permanent, säger Lena Erlandsson.

Läkemedel kan stoppa

Går det då att hindra upptaget av blåsorna och dess innehåll och därmed skydda endotelcellerna och blodkärlen? Forskarna undersökte i labbet om olika läkemedel kunde blockera de receptorer som blåsorna använder för att ta sig in i cellerna. Om man kan blockera mekanismerna skulle man kunna reducera risken för hjärt-kärlsjukdom.

– Det finns ett avregistrerat läkemedel som vi såg kunde blockera upptaget totalt. Däremot har vi i denna studie inte undersökt effekten av läkemedlet kliniskt, då det är avregistrerat och inte längre används. När man nu vet mekanismen kan framtida forskning inriktas mot nya läkemedel som blockerar upptaget av vesiklar, säger Stefan Hansson, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Drabbade behöver följas upp

Forskarna menar att studien ger ytterligare belägg för att kvinnor som har haft preeklampsi behöver en bättre uppföljning efter sin graviditet eftersom risken för hjärtkärl-sjukdom är så mycket högre.

– Kunskapen om att dessa kvinnor löper en ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och stroke senare i livet är relativt ny. Det behövs mer forskning, men redan idag borde vården införa systematisk uppföljning av drabbade kvinnor för att ge information och livsstilsråd. Även specialister som kardiologer och allmänmedicinare behöver känna till detta för att kunna upptäcka och ge den här gruppen rätt behandling, säger Stefan Hansson.

Vetenskaplig artikel:

Preliminary evidence that blocking the uptake of placenta-derived preeclamptic extracellular vesicles protects the vascular endothelium and prevents vasoconstriction, Scientific Reports.

Kontakt:

Lena Erlandsson, forskare vid avdelningen för obstetrik och gynekologi, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet
lena.erlandsson@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera