Tumlares rygg vid vattenyta
Tumlare i Östersjön. Bild: Håkan Aronsson
Artikel från Naturhistoriska riksmuseet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Framtiden för Östersjöns enda val är osäker. Risken är stor att populationen utrotas om åtgärder för att rädda tumlarna inte sätts in, enligt forskare.

Östersjötumlaren klassas fortfarande som akut hotad av den Internationella Naturvårdsunionen, IUCN, som uppdaterat sin rödlista över hotade arter.

Första gången tillståndet för Östersjöns tumlare utvärderades var för 15 år sedan. Därefter har ingen förbättring skett. Bara några hundra individer av Östersjöns enda val finns nu kvar.

Många olika hot

Ett hot mot tumlarna är att de fastnar i fiskenät. Även om det inte är särskilt många som blir så kallad bifångst vid fiske, innebär varje dödsfall ett hot mot hela populationen.

Ett annat hot är miljögifter som stör tumlarna immunförsvar och reproduktionsförmåga. De löper ökad risk att dö av infektioner och parasitangrepp. Det finns även en förhöjd risk för sterilitet eller svårigheter att få kalvar.

När både sill och torsk minskat i mängd och storlek försämras dessutom tumlarnas tillgång på föda av bra kvalitet. Andra hot kommer från buller. Ökad fartygstrafik, konstruktionsarbeten och undervattenssprängningar har gjort att havet blivit allt bullrigare.

– Det är mycket tydligt att det är människans aktiviteter som gör att Östersjötumlaren riskerar att utrotas, säger forskaren Julia Carlström vid Naturhistoriska riksmuseet och fortsätter:

– Det är orealistiskt att rädda den unika Östersjötumlaren genom uppfödning och utsättning. För att bevara den behöver vi skydda dess livsmiljö. Det är något hela ekosystemet vinner på.

Tumlarskrämmor och fiskeförbud

Under de senaste åren har nätfiske förbjudits i ett antal skyddade områden för tumlare. I ytterligare områden måste tumlarskrämmor, så kallade pingers, användas.

Internationella havsforskningsrådet, ICES, rekommenderar att pingers används vid allt nätfiske inom Östersjötumlarens utbredningsområde. Men en del av Östersjöländerna har motsatt sig detta, bland annat Sverige och Finland. Skälet är att metoden eventuellt kan påverka militär verksamhet.

Tumlarna ska räknas igen

Sverige, och flera andra länder runt Östersjön, övervakar tumlare akustiskt genom att registrera tumlarnas ekolokaliseringssignaler vid ett antal fasta platser. Hela populationen har bara räknats en enda gång för drygt tio år sedan. En ny storskalig inventering planeras dock till sommaren. Detta välkomnas av forskare.

– En inventering är nödvändig för att veta om eventuella skillnader vid övervakningsstationerna beror på om populationen har ökat eller minskat, eller förändringar i utbredningsmönstret. Det behövs även för att veta om de åtgärder som tas har effekt, säger forskaren Kylie Owen vid Naturhistoriska riksmuseet.

Bedömningen av Östersjötumlarens status har gjorts av en grupp internationella experter under ledning av forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Kontakt:

Julia Carlström, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet, julia.carlstrom@nrm.se

Kylie Owen, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet, kylie.owen@nrm.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera