Husägare sköter hemmets funktioner med en surfplatta.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Om bara några år kan flera miljarder prylar vara uppkopplade och dagens molnlösningar kommer inte att räcka till. För att hantera de enorma datamängderna behövs nya grepp, till exempel mer lokal lagring. Det menar forskaren bakom en ny avhandling.

”Mina bilder ligger någonstans i molnet” kan vi säga, men för de flesta av oss är molnet något väldigt diffust. Vi vet kanske inte var den här lagringen sker eller hur säker den är.

Men molnet är faktiskt mer jordnära än det låter.

– Hanteringen av våra data sker på servrar, i datacenter som ägs av jätteföretag, säger forskaren Ramin Firouzi som skrivit en avhandling inom data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Han har ägnat de senaste åren åt att studera ett alternativ till att hantera och lagra data i molnet, nämligen så kallad “edge computing“. Det handlar det om att hanteringen av data sker närmare användaren, på lokala enheter och servrar.

Enorm ökning av uppkopplade saker

Det hela hänger ihop med sakernas internet – Internet of Things. Vi skaffar fler och fler sensorförsedda prylar. Smarta kylskåp, robotdammsugare, uppkopplade brödrostar och klockor håller koll på varje steg vi tar.

– Just nu ökar antalet uppkopplade ting exponentiellt, ingen vet var det kommer att sluta. Vi pratar om att det kanske kommer finnas 50 miljarder uppkopplade saker år 2025. Teknikutvecklingen är så snabb nu att alla prognoser blir osäkra, säger Ramin Firouzi.

För att hantera de enorma datamängderna krävs nya grepp. Edge computing är egentligen inget nytt – tekniken har funnits i ett decennium. Men kanske är det först nu som det blivit uppenbart att molntekniken inte räcker till.

– Det är inte antingen ”cloud” eller ”edge” – vi behöver både och. Teknikerna måste kombineras. I min forskning intresserar jag mig för hur edgetekniken kan utnyttjas på ett effektivt sätt så att både beräkningar och kommunikation förbättras.

Integritetsproblem och flaskhalsar

Ramin Firouzi ser två stora problem med molnet. Det ena rör integritet och säkerhet. Även om vi i Sverige har ganska strikta regler för hanteringen av persondata finns en överhängande risk att molnservrar hackas och känsligt material läcker ut.

Det andra problemet är den flaskhals som uppstår när gigantiska datamängder ska skickas till en och samma plats. Det blir en fördröjning som i vissa fall kan vara kritisk.

– När beräkningarna i stället görs nära användaren går det mycket snabbare. Om du till exempel har en smart klocka som känner av din hjärtfrekvens och andra värden kan den larma direkt om att du håller på att få en hjärtattack. Och i det läget kan sekunder vara avgörande, säger Ramin Firouzi.

Att alla hälsodata tar omvägen förbi molnet är onödigt, menar han. Det räcker med att prylarna skickar vissa parametrar för att större beräkningar ska kunna göras på data som samlas i molnet. Det blir dessutom säkrare.

Säkrare att spara data lokalt

Ramin Firouz tar också framtidens smarta hem som ett exempel på hur edgeteknik och molnberäkningar kan kombineras. Vi vill att värme, ventilation, sanitet och andra funktioner ska vara effektiva och anpassade efter hur vi lever våra liv. Samtidigt vill vi av säkerhetsskäl inte att detaljerad data om när vi är hemma, eller på jobbet, ska laddas upp till molnet.

– Om dina data stannar i ditt hus, på din lokala server, minskar risken för läckage avsevärt, säger Ramin Firouzi.

När vi hanterar våra data lokalt och bara skickar vissa parametrar till molnet kan de bearbetas tillsammans med parametrar från andra hushåll. Resultaten av beräkningarna kan sedan skickas tillbaka till våra lokala enheter för att göra våra hem ännu smartare.

– Maskininlärning handlar om att maskiner lär sig om människors beteende. Genom att träna modellerna på stora mängder riktiga data, blir modellerna allt bättre på att göra prediktioner. Det kan till exempel handla om vilka tider på dygnet vi behöver ha varmvatten för att kunna duscha, säger Ramin Firouzi.

Livsviktig tillämpning inom sjukvården

I avhandlingen utvecklar han ett ramverk för så kallad distribuerad intelligens, där bearbetningen av data sker på många mindre enheter i stället för på en enda plats. Tillämpningar finns inom många olika områden, inte minst inom hälso- och sjukvården där effektivare överföring och bearbetning av data kan rädda liv.

– Kommunikationsnätverkens utveckling är en starkt bidragande faktor till att antalet uppkopplade enheter har ökat så kraftigt. Jag har undersökt hur edgetekniken kan integreras i 5G och 6G så att IoT-systemen blir mer effektiva. Det är helt avgörande för utvecklingen inom området.

Artikeln är ursprungligen publicerad på Stockholms universitets webbplats.

Avhandling

Distributed Intelligence for IoT Systems using Edge Computing, Stockholms universitet.

Kontakt:

Ramin Firouzi, doktorand, institutionen för data-och systemvetenskap, Stockholms universitet, ramin@dsv.su.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera