Forskarna Lisbeth Imer och Henrik Zedig har skannat runstenar som ger ledtrådar till Danmarks historia. Bild:Laila Kitzler Åhfeldt
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Harald Blåtands mamma, drottning Thyra, kan ha haft stort inflytande i Danmark på vikingatiden. Arkeologer har nämligen lyckats spåra hennes namn på flera runstenar – något som tyder på makt.

Ny forskning visar att drottning Thyra, en av de mest mytiska kvinnorna i Danmarks historia, har spelat en mycket viktigare roll i rikets allra tidigaste historia än man tidigare har känt till.

Det har framkommit efter att arkeologer undersökt runstenar på två platser i Danmark, bland annat i Jelling. I arbetet har forskarna använt 3D-skanning och analyserat huggspår. De har också undersökt runformer och språkdrag.

Metoden som använts för att undersöka huggspåren bygger på ett särskilt analysverktyg för att utvinna variabler ur en 3D-modell, statistiska metoder och experimentella studier.

– Metoden har länge använts på runstenar i Sverige, men att göra det på den stora Jellingstenen är speciellt eftersom den har så stor betydelse för den danska historieskrivningen. Det är ett hedersuppdrag, säger Laila Kitzler Åhfeldt som är runolog på Runverket vid Riksantikvarieämbetet.

Jellingstenen startade runstensboom

Jellingstenen är ovanligt tydlig i sin berättelse att kung Harald vann hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna. Den kallas ibland för Danmarks dopattest. Kung Harald, eller Harald Blåtand, var kung på 900-talet.

Jellingstenen anses också vara startskottet för runstensboomen i Sverige från sent 900-tal och genom hela 1000-talet. Det finns ett fåtal äldre runstenar, men det är förmodligen Jellingstenen som ligger bakom att det nu finns tusentals runstenar.

Det äldsta kända runfyndet i Sverige är från 200-talet efter vår tideräkning, och är en lansspets från Gotland. Sveriges nordligaste runsten finns på Frösön i Östersund. Runor finns inte bara på runstenar. De kan också finnas på smycken, redskap, amuletter, kyrkväggar och gravhällar.

Harald Blåtands mor en mäktig kvinna

3D-skanningen visade att de undersökta runstenarna var ristade av en och samma stenhuggare. Arkeologerna upptäckte att fyra stenar sannolikt var tillägnade en mäktig vikingadrottning.

Den ena gruppen i Jelling restes av Harald Blåtand, den kung som ska ha grundat Danmark, till minne av hans föräldrar Gorm och Thyra. De andra, Ravnunge-Tue-stenarna, nämner också en kvinna vid namn Thyra.

Det är därför sannolikt att den Thyra som nämns på stenarna är samma kvinna, alltså Harald Blåtands mor.

Avgörande roll för Danmarks historia

Det var ovanligt att samma individ nämndes på fler än en sten. Upptäckten visar därför drottning Thyras makt och hennes avgörande roll för Danmarks tillblivelse, menar forskarna.

– Den nya 3D-tekniken öppnar upp för möjligheter att se saker som inte kan urskiljas med blotta ögat och med hjälp av analysverktyg på så vi komma närmare enskilda personer i förhistorian, säger Henrik Zedig, arkeolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

De nya forskningsrönen, som inom kort kommer att publiceras i tidskriften Antiquity, har kommit fram genom ett samarbete mellan runverksamheten på  Riksantikvarieämbetet i Sverige, runforskare vid Nationalmuseet i Köpenhamn och hällristningsexpertis vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Kontakt:

Laila Kitzler Åhfeldt, runforskare vid Riksantikvarieämbetet, laila.kitzler.ahfeldt@raa.se

Henrik Zedig, antikvarie vid Länsstyrelsen Västra Götaland, henrik.zedig@lansstyrelsen.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera