Bild: Wes Lewis/Unsplash
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Bekämpningsmedel innebär ett hot mot pollinerare, men bara ett fåtal bin och insektsgifter har studerats. För en majoritet av världens 20 000 arter är effekterna fortfarande okända, visar en översiktstudie.

Det finns många tusen arter av vilda bin i världen. Bara i Sverige finns några hundra arter, och flera av dem pollinerar odlade grödor. När de gör det kan de skadas av bekämpningsmedel som används för att skydda grödorna från skadeinsekter. Detta är välkänt.

Men forskare vid Lunds universitet hade noterat att honungsbin och neonikotinoidiska insektsbekämpningsmedel* var kraftigt överrepresenterade bland de studier som  gjorts. Detta trots att det finns mängder av bekämpningsmedel mot insekter.

*Neonikotinoider används som växtskyddsmedel. Flera verksamma ämnen som ingår i gruppen neonikotinoider har förbjudits inom EU eftersom de innebär risker för pollinerande insekter som till exempel bin.

Oklart hur de allra flesta bin påverkas

Forskarna bestämde sig därför för att ta reda på vad man vet om andra insektsbekämpningsmedel och hur andra sorters bin än honungsbin påverkas.

– Vi gick igenom hundratals artiklar och identifierade skrämmande stora kunskapsluckor. Mest slående tycker jag att det är att vi inte vet någonting alls om hur de allra flesta bin påverkas av insektsbekämpningsmedel, säger Lina Herbertsson som är biolog vid Lunds universitet.

Det var nämligen bara ett fyrtiotal av världens 20 000 arter som fanns representerade i studierna. Men kunskapsbristen handlade även om vilken typ av effekter som undersökts i studierna.

Stör binas beteende

Under de senaste decennierna har forskningen visat att de välstuderade neonikotinoiderna inte främst hotar bin genom att förgifta dem. Snarare verkar de störa binas beteende och biologi, så att bina får svårare att navigera, samla föda och föröka sig. Forskarna upptäckte att denna typ av effekter hade studerats mycket mindre än direkt dödlighet.

– Vi vet att neonikotinoider kan hota bin vid halter som är långt ifrån dödliga, men eftersom så få studier har gjorts om andra ämnen så vet vi i stort sett ingenting om vilka effekter de har vid låga halter. Om man framför allt studerar ett ämnes dödlighet, så finns det risk att man felbedömer andra risker som de utgör för bin.

Andra bekämpningsmedel har ökat

För att värna om bina har EU förbjudit de flesta neonikotinoider i växtskyddsmedel. Därmed har lantbrukets behov av andra insektsbekämpningsmedel ökat.

– Det är anmärkningsvärt hur lite vi vet om hur olika växtskyddsmedel påverkar bin, och det är viktigt att vi är medvetna om dessa kunskapsluckor, säger Lina Herbertsson.

Många bin är hotade

I Sverige finns det 300 arter av vilda bin. Ungefär en tredjedel av dessa har klassats som hotade eller kraftigt minskande, och bekämpningsmedel tros vara en bidragande orsak. Vilda bin är viktiga pollinerare av vilda växter och odlade grödor. Nästan alla grönsaker, frukter och bär, och flera protein- och oljegrödor pollineras av insekter.

Vetenskaplig studie:

Moving past neonicotinoids and honeybees: A systematic review of existing research on other insecticides and bees, Environmental Research.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera