Person sitter utomhus, i keps, och läser dagstidning.
Artikel från Göteborgs universitet

Fler prenumererar på dagstidningar. Och befolkningen i Sverige ägnar överlag mer tid åt medier jämfört med hur det var före pandemin. Det framgår av statistik från Göteborgs universitet.

Sifforna avser 2022 och kommer från Mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Under året låg den samlade dagliga medieanvändningen kvar på de kraftigt förhöjda nivåer som uppmättes under pandemiåren 2020 och 2021.

Nio timmar per dag

En grupp sticker ut som den mest medie-konsumerande: De mellan 15 och 24 år. I den gruppen var den genomsnittliga medieanvändningen nio timmar per dag under 2022. Framför allt konsumerades sociala medier samt strömningstjänster för tv och musik.

Om Mediebarometern

Mediebarometern är en årlig frågeundersökning som avser den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979. Resultaten i 2022 års undersökning bygger på svar från omkring 6 600 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år.

Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet på uppdrag av Kulturdepartementet.

De svarande i Mediebarometern ägnade också jämförelsevis mer tid åt nyheter jämfört med förut. Störst ökning stod dagspressen för. 73 procent läste dagstidning en vanlig dag 2022 jämfört med 68 procent under 2021.

Fler betalar för dagstidning

För tredje året i rad steg också andelen som bor i ett hushåll med en dagstidningsprenumeration. Under 2022 var andelen 52 procent.

Det är de digitala prenumerationerna som har ökat, enligt Tobias Lindberg, medieforskare vid Nordicom.

− Förra året hade 42 procent av befolkningen tillgång till en digital morgontidning i hushållet. Det är den högsta siffran för digitala prenumerationer som någonsin uppmätts i Mediebarometern.

Ökad digitalisering bland äldre

Pandemin innebar att grupper som varit långsammare in i digitaliseringen började ta sig ut på internet. Det är en utveckling som fortsatte under 2022. Tillgången till smartphones, mediaspelare och digitala strömningstjänster ökade kraftigt bland personer över 65 år, visar statistiken.

− Andelen som saknar tillgång till det stora utbud som nätet erbjuder minskar i Sverige vilket är mycket positivt, säger Karin Hellingwerf, medieanalytiker vid Nordicom.

Rapport:

Mediebarometern 2022, Nordicom, Göteborgs universitet.

Kontakt:

Tobias Lindberg, medieforskare, Nordicom
tobias.lindberg@nordicom.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera