Fladdermus flyger
Artikel från Lunds universitet

Små och lätta fladdermöss är dåliga på att omvandla energi till muskelkraft. Men nu har forskare upptäckt att förmågan faktiskt ökar ju snabbare de flyger.

I en studie har forskare vid Lunds universitet studerat trollfladdermöss – en art som väger ungefär åtta gram och som förekommer i nästan hela Europa. De har velat förstå hur de omvandlar energi till muskelkraft, något som de små fladdermössen inte är så bra på.

Förmågan att omvandla tillförd energi till något vi behöver kallas för verkningsgrad. För fladdermöss och fåglar handlar det om energin som krävs för att flyga.

Flygande fart ger kraft

Forskarna kan konstatera att verkningsgraden varierar med fladdermössens flyghastighet. Ju snabbare de bevingade läderlapparna flög desto mer energi lyckades de omvandla till muskelkraft.

– Tidigare har vi trott att verkningsgraden är konstant. Så det här är lite av ett genombrott, säger biologiforskaren Anders Hedenström vid Lunds universitet.

Med hjälp av modern teknik som höghastighetskameror, laser och rök i en vindtunnel har forskarna mätt fladdermusens rörelseenergi. Därefter har de jämfört mätningarna med djurens ämnesomsättning.

– Vår studie avslöjar att effektiviteten är lägre än förväntat hos den här lilla flyttande fladdermusen men att den ökar med flyghastigheten, säger Anders Hedenström.

Fladdermus i vindtunnel
Trollfladdermusen har studerats med modern teknik i en vindtunnel i Lund. Bild: Anders Hedenström

Fladdermusens förmåga att förvandla föda till energi under flygning styr förmågan att producera en framåt- och uppåtriktad kraft för att övervinna luftmotstånd och gravitation. Det här brukar kallas metabolisk energi.

Hur effektivt djur använder metabolisk energi under flygning har forskare tidigare antagit vara densamma vid alla hastigheter.

– Hittills har beräkningarna kraftigt underskattat trollfladdermusens ”flygkostnader” vilket har gjort det svårt att förutsäga deras flyttbeteende. Våra resultat ger en ny grund att stå på för att studera deras beteende, säger Anders Hedenström.

Viktigt för att förstå fladdermusens flytt

Forskarnas nya upptäckt bidrar till bättre förståelse av de hemlighetsfulla fladdermössens flyttbeteende, som inte är lika väl kartlagda som fåglars.

Forskarna har tidigare analyserat fågelarten svarthätta som också flyttar. Hos svarthättan var verkningsgraden 20 procent jämfört med fladdermusens tio procent.

–  Det innebär att av all energi som fladdermusen konsumerar är det bara tio procent som kommer till nytta, medan det är 20 procent hos svarthättan. Fladdermusen använder alltså energin mindre effektivt.  Att det skiljer så mycket kan bero på fåglar bara har två flygmuskler, medan fladdermöss har ungefär 15 muskler för samma jobb, säger Anders Hedenström.

Vetenskaplig studie:

Conversion efficiency of flight power is low, but increases with flight speed in the migratory bat Pipistrellus nathusii, Proceedings of the Royal Society B

Kontakt:

Anders Hedenström, biologiska institutionen vid Lunds universitet, anders.hedenstrom@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera