Småfågel på isig yta äter frön, har ett frö i näbben.
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Frön och talgbollar genererar inte bara mätta småfågelmagar. Matning under vinterhalvåret kan också ge friskare fåglar, enligt forskning från Lunds universitet.

En liten förändring i kroppstemperatur kan vara direkt dödlig för människan. Småfåglar, däremot, sänker vintertid sin nattliga kroppstemperatur med flera grader. Precis som människor försöker fåglarna att spara energi vid kyla.

Utsätts fågeln för en infektion är kroppens första reaktion att höja kroppstemperaturen – samtidigt som fågeln behöver spara energi, via sänkt kroppstemperatur.

En gråsparv i närbild, oskarpt grönt i bakgrunden.
Fåglar sänker kroppstemperaturen för att spara energi.

Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur tillgången på mat under vintern påverkar balansgången mellan att hålla en låg kroppstemperatur för att spara energi och möjligheten att höja temperaturen vid infektioner.

Mätta fåglar klarade vinternatten bättre

Forskarna såg att fåglar som matades under vintern inte behövde sänka sin nattliga kroppstemperatur lika mycket som fåglar utan tillgång till foderbord. De matade fåglarna hade samlat tillräckligt med energi för att klara en vinternatt trots en högre kroppstemperatur.

När fåglarna utsattes för en simulerad infektion fick alla fåglar i princip samma febertemperatur. Men fåglar utan tillgång till extra mat blev tvungna att använda mer energi till att bekämpa infektionen.

Inte som förväntat

Resultaten i studien blev inte riktigt som forskarna hade förväntat sig, enligt Hanna Watson, biolog vid Lunds universitet. De hade förväntat sig att fåglar med tillgång till fågelmatare skulle ha mer energi till att bekämpa en infektion – och att de därför skulle visa en starkare feberrespons.

– Men våra resultat visar det motsatta. Fåglarna som inte hade tillgång till en pålitlig födokälla reagerade starkast på en infektion. Detta för att uppnå samma febertemperatur som fåglar med extra mat, säger Hannah Watson.

Fågelmatning kan vara bra

Klimatförändringar och mänsklig aktivitet påverkar djuren allt mer. Vilda djur kommer i kontakt med nya smittämnen som de tidigare aldrig har stött på.

Fåglar som besöker fågelbord utsätts för mer infektioner på grund av smittspridning. Detta skulle kunna göra deras immunförsvar mer tolerant mot en ny infektion. Enligt forskarna är det därför viktigt att förstå de faktorer som påverkar djurs förmåga att sätta i gång en effektiv immunreaktion – exempelvis tillgång till mat under vintern.

– Många människor tycker om att mata fåglar. Vår studie visar att detta kan ha en positiv inverkan på våra småfåglars förmåga att bekämpa en infektion, säger Hannah Watson.

Gråsparvar trängs för att nå ett fågelbord med frön, grönska runtom.

Vetenskaplig artikel:

Thermoregulatory costs of the innate immune response are modulated by winter food availability in a small passerine, Journal of Animal Ecology.

Kontakt:

Hannah Watson, Biologiska institutionen, Lunds universitet
hannah.watson@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera