Äldre kvinna håller handen över hjärtat
Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa runt tillräckligt med blod för att ge kroppen syre och näring.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hungerhormonet ghrelin kan öka hjärtats förmåga att pumpa ut mer blod till kroppen. Det visar en studie på patienter med hjärtsvikt.

Cirka 200 000 personer i Sverige beräknas leva med hjärtsvikt, som är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga försämrats, till exempel efter hjärtinfarkt eller kärlkramp.

Vid hjärtsvikt är hjärtmuskeln försvagad och orkar inte pumpa runt så mycket blod som behövs för att ge kroppen tillräckligt med syre och näring. Det finns behandlingar som bromsar förloppet, men metoder saknas för att direkt öka hjärtats pumpförmåga.

Ghrelin är ett naturligt hormon i kroppen

En studie vid Karolinska institutet har nu undersökt om hormonet ghrelin kan ha effekt vid hjärtsvikt.

Ghrelin är ett hormon som finns naturligt i kroppen. Det stimulerar aptiten och frisätter tillväxthormoner. Hormonet har många mottagarceller i hjärtmuskulaturen och forskarna tror att dess receptor kan vara en bra måltavla för att stimulera hjärtats pumpförmåga.

– Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning bland äldre och kopplat till dålig livskvalitet och hög dödlighet. Om vi kan hitta sätt att öka hjärtats pumpförmåga, kan vi potentiellt förbättra både livskvalitet och prognos för dessa patienter, säger Lars Lund, professor vid Karolinska institutet.

Hjärtpatienter lottades till studier

I studien lottades 30 hjärtsviktpatienter vid Karolinska universitetssjukhuset till antingen aktiv behandling med ghrelin eller placebo som gavs i droppform under två timmar.

Varken patienterna eller läkarna visste vem som fick den aktiva substansen.

Efter två timmars behandling hade hjärtminutvolymen, det vill säga den blodmängd som hjärtat pumpar ut under en minut, ökat med 28 procent i snitt hos patienterna som hade fått ghrelin.

Mer blod pumpades ut per slag

Ökningen berodde på att mer blod pumpades ut ur hjärtat per slag, då taktslagen var oförändrade eller något långsammare. Vid en uppföljning efter två till fem dagar var pumpförmågan cirka tio procent högre i ghrelingruppen jämfört med placebogruppen.

I den aktuella studien undersöktes en liten patientgrupp och uppföljningen var kort. Det innebär att det är svårt att veta hur behandlingen fungerar i större patientgrupper under längre tid.

Hormonet påverkar hjärtcellerna hos möss

För att studera de underliggande mekanismerna bakom ökningen av pumpfunktionen studerade forskarna också mushjärtceller i laboratorium. De såg då att behandling med ghrelin ökade hjärtcellernas sammandragande funktion. Forskarna identifierade även en ny molekylär mekanism för denna ökning.

Forskargruppen vill nu gå vidare med större kliniska studier.

Studie:

Acyl ghrelin improves cardiac function in heart failure and increases fractional shortening in cardiomyocytes without calcium mobilization, European Heart Journal.

Kontakt:

Lars Lund, professor vid institutionen för medicin, Karolinska institutet, lars.lund@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera