Gravid kvinna med händerna på magen
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Få barn drabbas av plötslig spädbarnsdöd, men snusar mamman under graviditeten ökar risken. En stor studie vid Karolinska institutet visar att risken är ungefär lika stor som vid måttlig cigarettrökning.

Det är känt att rökning under graviditeten är en riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd, men kunskap om riskerna med snus saknas.

Därför har forskare vid Karolinska institutet genomfört en registerstudie med över två miljoner barn födda mellan 1999 och 2019 i Sverige. Totalt sett drabbades enbart två av 10 000 barn av plötslig spädbarnsdöd, det vill säga plötsliga dödsfall som sker under sömnen utan att man hittar en orsak.

– Som tur är så är det väldigt få barn som drabbas av plötslig spädbarnsdöd, men vi ser att både snusning och rökning under graviditeten kan kopplas till ökad risk, säger Anna Gunnerbeck, barnläkare och forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik Karolinska institutet.

Trefaldigt ökad risk

Vid inskrivning på mödravården snusade drygt en procent av mammorna och sju procent rökte. Snusning under graviditeten var förknippat med 70 procent ökad risk för död under det första levnadsåret oavsett orsak. Forskarna såg också en mer än trefaldigt ökad risk för plötslig spädbarnsdöd.

Riskerna vid snusning var jämförbara med riskerna vid måttlig rökning, som motsvarar en till nio cigaretter per dag. Mer än tio cigaretter per dag var förknippat med högst risker.

Snusdosa
Bild: Lisa Risager/Wikimedia Commons*

Alla nikotinprodukter bör undvikas

Svenskt snus innehåller höga halter nikotin, men till skillnad från cigaretter innehåller det inga förbränningsprodukter. Därför har snus, e-cigaretter och andra nikotinprodukter ansetts vara betydligt mindre skadligt för hälsan.

– De senaste åren har snusning ökat kraftigt bland unga kvinnor i fertil ålder i Sverige. Det är därför viktigt att kvinnor informeras om potentiella risker för foster och spädbarn. Vår studie talar för att nikotin är en riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd och slutsatsen är därför att alla typer av nikotinprodukter bör undvikas under graviditeten, säger Anna Gunnerbeck.

Mer om studien, risker och orsakssamband

Genom att koppla samman olika register kunde forskarna justera för ett antal viktiga faktorer som kan påverka risken för spädbarnsdöd, som socioekonomisk status och mammans ålder. Studien kan dock inte fastställa några orsakssamband eftersom okända faktorer kan ha påverkat utfallet.

Det är svårt att skilja mellan den risk som snusning och rökning innebär för fostret från exponering för cigarettrök och nikotin i bröstmjölk efter barnets födsel. Mammor som slutade röka eller snusa tidigt i graviditeteten kan också ha återupptagit det senare.

Forskarna saknade information om hur stor snuskonsumtionen var under graviditeten och vilken mängd nikotin som var kopplat till skadliga effekter.

*Bild: Lisa Risager/Wikimedia Commons, Licens: CC BY-SA 2.0

Vetenskaplig studie:

Association of maternal snuff use and smoking with Sudden Infant Death Syndrome – a register cohort study. Pediatric Research.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera