Människor och myller på Drottninggatan
Bild: Philip Myrtorp/Unsplash
Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Storstäder erbjuder många fördelar, men inte för alla. Främst gynnas redan framgångsrika människor av att bo och jobba där. Eliten är också i hög grad motorn bakom större städers tillväxt och välstånd, visar en studie.

Under de senaste åren har forskare från olika discipliner tydligt kunna se samband mellan städers storlek och deras genomsnittliga socioekonomiska aktivitet.

I stora städer skapas fler sociala kopplingar, högre välstånd och mer innovationskraft per invånare ju större de blir. Men vad genomsnittet säger om staden stämmer inte alltid överens med verkligheten för dem som bor där.

– Det ekonomiska välståndet i större städer beror nästan helt på de extrema resultaten för ett fåtal framgångsrika. Om man ignorerar det här sambandet riskerar beslutsfattare att överskatta stadstillväxtens stabilitet. Särskilt i ljuset av den höga rörligheten bland urbana eliter och deras benägenhet att flytta dit pengarna finns, säger Marc Keuschnigg, forskare vid Linköping universitet.

Redan framgångsrika gynnas

I en studie har forskarna analyserat så kallad geokodad mikrodata om sociala interaktioner och ekonomisk produktivitet i Sverige, Ryssland och USA.

Resultaten visar att ojämlikheten mellan människor inom storstäderna är utbredd när det gäller inkomster och sociala kopplingar. De som gynnas mest är de redan mest framgångsrika. De bidrar också i stor utsträckning till det genomsnittligt höga välståndet i storstäder.

Produktiviteten hos en person är starkt sammankopplad med de sociala miljöerna. Mångfalden i storstäder är större än i mindre städer, och därför är det också mer sannolikt att skickliga och specialiserade människor hittar andra som har en kompetens som kompletterar deras egen.

Det här fenomenet möjliggör högre produktivitetsnivåer och större inlärningsmöjligheter i större städer. Men de produktiva sociala miljöerna som storstäder erbjuder är inte tillgängliga för alla.

Svensk elit i storstäderna

Forskarna spårade även 1,4 miljoner svenska löntagare över tid. Det visade sig att de som var framgångsrika i storstäder frodades i större utsträckning än framgångsrika individer i mindre städer.

Det innebär att eliten i storstaden drog ifrån både de övriga invånarna i sin egen stad och de framgångsrika i mindre städer. Detta skapar en ojämlikhet inom storstäder och också mellan större och mindre städer.

Studien visar också att de som tjänar mest är mer benägna att lämna mindre städer för att flytta till de största städerna.

Den oproportionerliga utvandringen av de mest framgångsrika individerna från mindre städer resulterar i en förstärkning. Det innebär att många av de mest lovande människorna i mindre folkrika regioner försvinner till större städer och skapar en ”rik blir rikare”-process.

Skarpa ojämlikheter

De största städerna blomstrar för att de mest innovativa, sociala och skickliga människorna bor där. Dessa extremvärden bidrar oproportionerligt mycket till stadens resultat, menar forskarna.

– Urban forskning har till stor del fokuserat på genomsnittet för en stad. I den etablerade metoden undersöks endast en datapunkt per stad, till exempel genomsnittlig inkomst. Tidigare studier har haft fokus på medelvärden och förbisett de skarpa ojämlikheterna som finns inom städer i förutsägelser om hur urban tillväxt påverkar stadsbornas livskvalitet, säger Marc Keuschnigg.

De flesta utesluts från fördelar

När det gäller ojämlikhet inom storstäder, uppmärksammar studien att de flesta stadsbor delvis utesluts från de socioekonomiska fördelarna med att bo där.

Deras livsstil, som skiljer sig från den urbana elitens, drar mindre nytta av det geografiska läget. När man tar hänsyn till levnadskostnaderna i större städer har många storstadsbor det faktiskt sämre jämfört med liknande människor som bor på mindre orter.

Studie:

Urban scaling laws arise from within-city inequalities, Nature Human Behaviour.

Kontakt:

Marc Keuschnigg, biträdande professor vid institutet för analytisk sociologi, Linköping universitet, och professor vid institutet för sociologi vid Leipzigs universitet, marc.keuschnigg@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera