Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Spädbarnsmassage stärker relationen mellan barn och förälder. Massagen minskar stress, lindrar smärta, motverkar gulsot och gör att spädbarnet följer sin viktkurva snabbare.

Två nya vetenskapliga studier från högskolan Kristianstad visar att spädbarnsmassage främjar både barn och föräldrar/vårdnadshavare.

Den ena studien, som är en systematisk litteraturöversikt, undersöker effekterna spädbarnsmassage har som smärtlindring, mot gulsot och för viktökning. Sammantaget ingick 1 416 spädbarn i åldern 0–12 månader i de 16 kontrollerade studierna som utgjorde underlag för studien.

Lindrar smärta och gynnar viktökning

I fem av sju studier som undersökte smärtlindring, visade sig spädbarnsmassage lindra smärta. I alla sex studier som undersökte effekter på spädbarnsmassage och gulsot fann man gynnsamma effekter på bilirubinnivåer* för barn som fått massage. Och i alla fyra studier som tittade på viktökning fann artikelförfattarna ökad viktökning bland bebisar som fick spädbarnsmassage.

* Bilirubin är en nedbrytningsprodukt som bildas då hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ned.

Några negativa effekter observerades inte, men det finns ändå områden där spädbarnsmassage skulle kunna utvecklas.

– Det vore givetvis roligt om spädbarnsmassage hade kunnat ingå i barnhälsovårdens nationella program framöver, så att det kan erbjudas till alla. Där är vi inte ännu, säger Rebecca Mrljak, en av artikelförfattarna, som gärna hade sett fler studier i svensk kontext.

Det finns ett begränsat antal studier på området, inte bara i Sverige utan i Norden över lag.

– Kliniska studier hade kunnat utföras på många olika sätt. Det vore exempelvis intressant att undersöka hur spädbarnsmassage påverkar förlossningsdepression som vissa mammor drabbas av, eller att titta på tillväxten hos underviktiga eller för tidigt födda barn, som får spädbarnsmassage av sina föräldrar, menar Rebecca.

Har lugnande effekt och främjar anknytning

Den andra studien bygger på intervjuer med barnhälsovårdssjuksköterskor och deras erfarenheter av att lära ut spädbarnsmassage i föräldragrupper inom barnhälsovården. Och de ser fördelar både för barn och vuxen.

– Det mest påtagliga är den lugnande effekten, inte bara på spädbarnet utan även på föräldrarna som utför massagen. De får en mysig stund ihop där båda kan slappna av och njuta av stunden tillsammans, berättar Josefin Isaksson, distriktssköterska som ligger bakom studien.

Spädbarnsmassagen främjar även anknytningen mellan spädbarnet och föräldern/vårdnadshavaren, visar BVC-sjuksköterskornas erfarenhet.

– De kunde se hur spädbarnet knöt an till sina föräldrar, hur barnet lärde känna dem och de sitt barn, på ett djupare sätt än de gjort tidigare, förklarar Josefin.

En möjlighet för papporna

Även denna studie finner områden som kan utvecklas. Att få pappor att medverka är en utmaning. Båda föräldrarna bjuds in men av olika skäl är det oftast mammorna som deltar, trots att det kanske rentav är papporna som har mest att vinna på att stärka anknytningen.

– Papporna hade haft stor nytta av att delta eftersom de inte har samma närhet till spädbarnet då de inte ammar. Just papporna kan behöva hjälp med att finna sätt att stärka anknytning mellan sig och barnet och spädbarnsmassagen är ett ypperligt tillfälle, påpekar Josefin.

Flera av de intervjuade BVC-sjuksköterskorna menar att en stor anledning till att det är så få pappor troligen ligger i att det oftast är papporna som jobbar under perioden då spädbarnsmassagen är.

– En annan utmaning är att nå ut till utlandsfödda, men i den gruppen har många har enligt BVC sjuksköterskorna en annan syn på spädbarnsmassage, eftersom massage är en naturlig del i deras barnuppfostran.

Ytterligare aspekter som barnhälsovårdssjuksköterskor behöver beakta är gruppernas sammansättning när spädbarnsmassagen ska läras ut.

– De får ta hänsyn till hur många de är i grupperna, vilka lokaler de har, om alla är bekväma med gruppaktiviteter, män och kvinnor, svenskar och utlandsfödda. Om sköterskan planerar väl och tar hänsyn till olika faktorer, skapas goda möjligheter för en givande och angenäm stund för alla som deltar i dessa spädbarnsmassagegrupper, konkluderar Josefin.

Vetenskapliga artiklar:

Effects of Infant Massage: A Systematic Review, (Rebecca Mrljak, Ann Arnsteg Danielsson, Gerth Hedov och Pernilla Garmy).

Lessons learned from child health care nurses’ experiences of teaching infant massage groups: A qualitative interview-based study, (Josefin A Isaksson, Gerth Hedov och Pernilla Garmy).

Artikeln är tidigare publicerad på högskolan Kristianstads hemsida.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera