Artikel från Mittuniversitetet

Allvarliga problem och ordningsstörningar är sällsynta när svenskar går till val. Det visar en enkätundersökning som gjorts bland 7 000 röstmottagare som arbetade i vallokalerna under valdagen.

I samband med valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 genomfördes en nationell enkätundersökning där röstmottagare svarade på frågor om sina erfarenheter av röstmottagningen och rösträkningen.

Målet med undersökningen var att öka kunskapen om hur väl val genomförs i Sverige.

– Såvitt vi vet har det inte tidigare genomförts en nationell studie i Sverige, säger John Högström, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Sällsynt med allvarliga problem

Nära 7 000 röstmottagare besvarade enkäten och svaren visar att röstmottagarna i huvudsak bedömer att röstmottagningen och rösträkningen fungerade på ett bra sätt. Allvarliga problem och ordningsstörningar är sällsynta.

– Det är också ovanligt att röstmottagarna uppfattar att det begåtts felaktigheter som kunnat påverka valresultatet eller att väljare försökt att påverka valet på ett otillbörligt sätt, alltså att de försökt begå någon form av valfusk, säger Christian Jerhov, verksamhetsutvecklare i Lerums kommun med lång erfarenhet av att arbeta med val. Under valet 2022 var han valsamordnare och ansvarade bland annat för utbildning av röstmottagare.

Det här kan bli bättre

Utifrån röstmottagarnas enkätsvar har forskarna sammanställt ett antal förbättringsområden. Bland annat att:

 • Se över vallokalerna så att de är lämpliga för ändamålet
 • Göra reglerna tydligare för hur man får sprida propaganda vid vallokalerna
 • Planera för kortare köer, till exempel genom att se till att valdistrikten inte
  är för stora, öka bemanningen eller att öka antalet valsedelsställ i varje
  vallokal
 • Se över hur man kan hålla bättre ordning i valsedelsställen och till exempel uppmuntra väljare som inte hittar rätt valsedlar att fråga röstmottagarna om hjälp.

Förbättringsområden finns

Det finns dock ett antal områden där såväl Valmyndigheten som kommunernas valnämnder kan behöva agera för att göra kommande val ännu säkrare och förebygga de problem och felaktiga hanteringar som trots allt uppstår under valdagen.

– I samband med höstens val var det köer till en del vallokaler, vilket fick stor medieuppmärksamhet. Det är också ett område som vi pekar ut i rapporten där förbättringar kan göras. Andra förbättringsområden handlar om allmän översyn av vallokalerna, att tydliggöra reglerna för hur man får sprida propaganda och förbättra förutsättningarna för att hålla ordning i valsedelsställen, säger John Högström.

Röstmottagarna centrala personer i valet

 • I varje vallokal ska minst tre röstmottagare finnas vid varje tidpunkt och dessa ska förutom att ta emot röster också hjälpa väljarna, se till att det är god ordning i lokalen samt räkna rösterna när vallokalen stängt. Det gör röstmottagarna till centrala personer i valprocessen.
 • I Sverige finns över 6 000 valdistrikt, alla med egen vallokal.
 • 1 000–2 000 personer hör i genomsnitt till varje distrikt.
 • De väljare som inte har förtidsröstat ska gå till sin specifika vallokal på valdagen.

Rapport:

Röstmottagares syn på hur val genomförs i Sverige (pdf)

Kontakt:

John Högström, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, john.hogstrom@miun.se, Christian Jerhov, valsamordnare under valet 2022, christian.jerhov@gmail.com.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera