Landskap med röda växter i förgrunden och berg i bakgrunden, molnig himmel
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Madagaskar har en enorm biologisk mångfald med många helt unika arter. Men det rika livet på ön är hotat och hjälp behövs, enligt forskare.

I artiklar i tidskriften Science presenterar forskare från bland annat Göteborgs universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och mer än 50 andra organisationer världen över en stor översyn av Madagaskars biologiska mångfald.

Analyser visar bland annat följande: Överexploatering genom exempelvis jakt och skördande av växtarter samt ohållbara jordbruksmetoder påverkar 62 respektive 57 procent av ryggradsdjursarterna negativt. Nästan 90 procent av alla växtarter påverkas också negativt.

höga träd med nakna stammar samt små trädkronor kantar sandig väg
Baobabträd. Bild: Tobias Andermann

– Naturen är vår största tillgång i kampen mot klimatförändringar och för att säkerställa matförsörjningen. Ändå har vi degraderat alla ekosystem på denna planet till en bråkdel av deras tidigare omfattning, utrotat ett stort antal arter och utsatt många fler för risker, säger Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och forskningschef vid Kew Gardens i Storbritannien.

– Madagaskar är ett tydligt exempel. Dess biologiska mångfald är lika unik som den är hotad.

Många unika arter

Madagaskar har en samling av växter, djur och svampar som i de flesta fall har utvecklats på ön och inte finns på andra håll. Forskarna uppskattar att det finns 11 516 beskrivna arter av inhemska malagasiska kärlväxter, av vilka 82 procent bara växer på ön. Bland de över tusen arterna av inhemska land- och sötvattenryggradsdjur är andelen ännu högre.

Forskarna har funnit att Madagaskar hyser ett oproportionerligt stort antal evolutionärt unika och samtidigt globalt hotade arter. Akuta åtgärder behövs nu, skriver de.

För närvarande täcker skyddade områden en tiondel av Madagaskar. De skyddade områdena fångar relativt väl önationens biologiska mångfald. Det är viktigt, menar forskarna, att upprätthålla och förbättra kvaliteten på skyddet i dessa områden. Viktigt är också att bevara sådant som fröbankar och program för förädling och återintroduktion, likaså att involvera lokalbefolkningen i arbetet.

Utbredd fattigdom

Majoriteten av Madagaskars över 28 miljoner invånare bor utanför, men ofta mycket nära, skyddade områden. Dessa samhällen står inför utmaningar kopplade till utbredd fattigdom, som i sig är relaterad till en utarmning av naturen, begränsad tillgång till formell utbildning och hälsovård samt regleringsfrågor inklusive markinnehav.

Forskarna beskriver biologisk mångfald som den största möjligheten och den mest värdefulla tillgången för Madagaskars framtida utveckling och för medborgarnas hållbara framtid och välbefinnande.

– Att rädda Madagaskars mångfald är allas ansvar, inklusive civila samhällen och beslutsfattare, det är nu dags att vidta åtgärder, säger Hélène Ralimanana på Kew Madagascar Conservation Centre.

Vetenskapliga artiklar:

Madagascar’s extraordinary biodiversity: Evolution, distribution, and use, Science.

Madagascar’s extraordinary biodiversity: Threats and opportunities, Science.

Kontakt:

Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och forskningschef vid Kew Gardens i London
a.antonelli@kew.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera