Mossa och bit av en trädstam, ljus och oskärpa bakom
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Med nuvarande skövlingstakt kommer Sveriges sista naturliga och oskyddade skogar att vara borta om 50 år, enligt en svensk studie.
– Det går galet fort, säger Anders Ahlström, naturgeografiforskare vid Lunds universitet.

Det finns fortfarande skog i Sverige som är gammal, produktiv, naturlig och oskyddad. Med “produktiv” menas att skogen är sådan att den skulle kunna användas för skogsbruk. Med “naturlig” menas att den sannolikt aldrig har kalhuggits och “oskyddad” att skogen inte tillhör naturreservat eller liknande.

Den här sortens skog hyser många djur- och växtarter och finns spridd över hela landet. Men ytan krymper snabbt, enligt forskare.

gammal urskog med fallna träd
Nordsvensk gammal naturlig skog. Bild: Ulrika Ervander.

Skogarna kan vara borta om 50 år

Mellan 2003 och 2019 försvann nästan en fjärdedel av dessa gamla oskyddade skogar. Och med nuvarande takt på avverkningen kommer skogarna om 50 år att vara helt borta, enligt forskare från Lunds och Umeå universitet.

– Det går galet fort. Med nuvarande takt på kalhuggningen kommer de sista av dessa oskyddade, gamla naturliga skogar att försvinna i Sverige på 2070-talet, säger Anders Ahlström, naturgeografiforskare vid Lunds universitet.

Resultaten i studien är tydliga, säger han.

– Det är tack vare det unikt rika datamaterialet vi har i Sverige som vi kunde undersöka detta.

bild av orörd skog, höst
Bild: Ulrika Ervander

Konsekvenserna är svåra att överblicka

Konsekvenserna för den biologiska mångfalden och det svenska samhället är svåra att beräkna, menar forskarna.

– Med tanke på att dessa äldre skogar utgör en relativt liten och snabbt krympande del av det större skogslandskapet försvinner snabbt möjligheten att studera dessa system för att förstå vad vi förlorar, säger Daniel Metcalfe, naturgeografiforskare vid Umeå universitet.

Ingen vet exakt var avverkningen sker

Det verkar pågå mycket kalavverkning av gammal naturskog i de flesta av världens nordliga länder, konstaterar forskarna. Men exakt var den avverkningen sker, och i vilken omfattning, är svårt att veta. Det saknas officiella kartor och naturlig skog är svår att skilja från annan skog på satellitbilder.

– Det är samma i Sverige som i Finland, Kanada, Ryssland och andra nordliga länder. Ingen håller riktigt koll på detta, säger Anders Ahlström.

orörd skog med kullfallet träd, höst
Bild: Ulrika Ervander

Skog försvinner i det tysta

Som jämförelse kan de flesta typer av omställning av markanvändning i tropikerna upptäckas med hjälp av satelliter som övervakar förlusterna av naturskog.

– Avskogning och förlust av naturlig skog i Amazonas och andra delar av världen får stark internationell kritik, men förlust av gammal naturlig skog i mycket snabb takt sker framför våra ögon i våra egna, rikare, länder, säger Anders Ahlström.

– Vi måste snabbt göra kartor av dessa skogar och utveckla strategier för att bevara dem. Annars kommer dessa skogar snart att vara borta innan vi ens hunnit utvärdera dem för klimat, biologisk mångfald och kulturella värden.

Så gjordes studien

I studien kopplade forskargruppen ihop nationella skogsinventeringsdata om skogars ålder från mer än 90 000 inventeringsytor från riksskogstaxeringen med en statlig databas som dokumenterar nästan en miljon enskilda avverkningar sedan 2003.

Av alla inventerade skogar som har kalhuggits har 19 procent skett i skogar som är så gamla att de högst sannolikt aldrig tidigare kalhuggits och därmed inte är planterade eller sådda. Detta trots att en majoritet av den produktiva skogsmarken omfattas av miljöcertifiering som prioriterar skydd av skogar med högt ekologiskt värde.

Källa: Lunds universitet

Text: Lunds universitet samt forskning.se

Vetenskaplig artikel:

Widespread unquantified conversion of old boreal forests to plantations (Anders Ahlström, Josep G. Canadell och Daniel B. Metcalfe), Earth’s Future.

Kontakt:

Anders Ahlström, docent och lektor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet
anders.ahlstrom@nateko.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera